TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 16 tháng 8 năm 2018
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
2566/QĐ-UBND
06/07/2018
Quyết định số 2566/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 54
2568/QĐ-UBND
06/07/2018
Quyết định số 2568/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 55
2418/QĐ-UBND
29/06/2018
Quyết định số 2418/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp Công dân tỉnh. Quyết định 52
2428/QĐ-UBND
29/06/2018
Quyết định số 2428/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể thao. Quyết định 53
2391/QĐ-UBND
28/06/2018
Quyết định số 2391/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 51
2338/QĐ-UBND
25/06/2018
Quyết định số 2338/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Nông thôn mới. Quyết định 49
2368/QĐ-UBND
25/06/2018
Quyết định số 2368/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Quyết định 50
2279/QĐ-UBND
22/06/2018
Quyết định số 2279/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo. Quyết định 23
2205/QĐ-UBND
20/06/2018
Quyết định số 2205/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và lập báo cáo quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 19
2190/QĐ-UBND
19/06/2018
Quyết định số 2190/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương. Quyết định 15
2159/QĐ-UBND
18/06/2018
Quyết định số 2159/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn và đổi tên Ban quản lý Cung quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 3
2188/QĐ-UBND
18/06/2018
Quyết định số 2188/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn