TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 7, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo)


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 25 tháng 11 năm 2015
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
2673/QĐ-UBND
14/09/2015
Quyết định số 2673/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định 42
2640/QĐ-UBND
09/09/2015
Quyết định số 2640/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định 35
2641/QĐ-UBND
09/09/2015
Quyết định số 2641/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định 36
2642/QĐ-UBND
09/09/2015
Quyết định số 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định 37
2643/QĐ-UBND
09/09/2015
Quyết định số 2643/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định 38
2644/QĐ-UBND
09/09/2015
Quyết định số 2644/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định 39
2645/QĐ-UBND
09/09/2015
Quyết định số 2645/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên khóa VXIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định 40
2646/QĐ-UBND
09/09/2015
Quyết định số 2646/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định 41
2618/2015/QĐ-UBND
08/09/2015
Quyết định số 2618/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị quyết số 216/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Quyết định 25
2559/QĐ-UBND
01/09/2015
Quyết định số 2559/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016. Quyết định 21
2579/QĐ-UBND
01/09/2015
Quyết định số 2579/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định 22
2585/QĐ-UBND
01/09/2015
Quyết định số 2585/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016. Quyết định 23
2586/QĐ-UBND
01/09/2015
Quyết định số 2586/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016. Quyết định 24
2545/2015/QĐ-UBND
31/08/2015
Quyết định số 2545/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định phát triển, quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
2546/2015/QĐ-UBND
31/08/2015
Quyết định số 2546/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
2490/2015/QĐ-UBND
27/08/2015
Quyết định số 2490/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015- 2020. Quyết định 10
2474/2015/QĐ-UBND
26/08/2015
Quyết định số 2474/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về Chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015 - 2020. Quyết định 5
2481/2015/QĐ-UBND
26/08/2015
Quyết định số 2481/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 7
2441/QĐ-UBND
21/08/2015
Quyết định số 2441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập mới một số thôn, bản, khu phố trên cơ sở sáp nhập một số thôn, bản, khu phố thuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái. Quyết định 3

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn