TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 7, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo)


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 6 tháng 7 năm 2015
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
188/NQ-HĐND
23/03/2015
Nghị quyết số 188/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 3
189/2015/NQ-HĐND
23/03/2015
Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017. Nghị quyết 4
190/2015/NQ-HĐND
23/03/2015
Nghị quyết số 190/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viện học tại Trường Đại học Hạ Long. Nghị quyết 10
191/NQ-HĐND
23/03/2015
Nghị quyết số 191/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 13
UBND Tỉnh Quảng Ninh
06/CT-UBND
01/04/2015
Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. Chỉ thị 35
681/QĐ-UBND
16/03/2015
Quyết định số 681/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016. Quyết định 52
683/QĐ-UBND
16/03/2015
Quyết định số 683/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016. Quyết định 53
666/2015/QĐ-UBND
12/03/2015
Quyết định số 666/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 44
658/QĐ-UBND
11/03/2015
Quyết định số 658/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 40
659/QĐ-UBND
11/03/2015
Quyết định số 659/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài Chính. Quyết định 41
661/QĐ-UBND
11/03/2015
Quyết định số 661/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Quyết định 42
649/QĐ-UBND
10/03/2015
Quyết định số 649/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016. Quyết định 39
05/CT-UBND
14/02/2015
Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng. Chỉ thị 32
04/CT-UBND
12/02/2015
Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hại và các nghề khai thác thủy sản bị cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chỉ thị 28
HĐND TP Cẩm Phả
30/NQ-HĐND
10/03/2015
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 54

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn