TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 25 tháng 8 năm 2016
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
2258/QĐ-UBND
20/07/2016
Quyết định số 2258/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 57
2259/QĐ-UBND
20/07/2016
Quyết định số 2259/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 57
2266/QĐ-UBND
20/07/2016
Quyết định số 2266/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 58
2267/QĐ-UBND
20/07/2016
Quyết định số 2267/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 59
2231/QĐ-UBND
18/07/2016
Quyết định số 2231/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 50
2151/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2151/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định xét tặng "Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII (2011 - 2015)". Quyết định 21
2152/2016/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
2156/QĐ-UBN
12/07/2016
Quyết định số 2156/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 33
2166/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2166/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định 34
2167/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2167/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 35
2168/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2168/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định 36
2169/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2169/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 37
2178/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2178/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 38
2179/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2179/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 39
2185/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2185/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 40
2186/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2186/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 41
2187/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2187/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 42
2188/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2188/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 43
2189/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2189/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định 44
2195/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2195/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 45
2196/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2196/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 46
2197/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2197/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 47
2198/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2198/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định 48
2199/QĐ-UBND
12/07/2016
Quyết định số 2199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 49
2136/QĐ-UBND
11/07/2016
Quyết định số 2136/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
2107/2016/QĐ-UBND
08/07/2016
Quyết định số 2107/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn