TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 25 tháng 7 năm 2016
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
09/NQ-HĐND
30/06/2016
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 30
01/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 3
02/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 5
03/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 7
04/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 8
05/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 13
06/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 15
07/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 18
08/NQ-HĐND
16/06/2016
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 24
UBND Tỉnh Quảng Ninh
1838/QĐ-UBND
20/06/2016
Quyết định số 1838/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 51
1802/QĐ-UBND
16/06/2016
Quyết định số 1802/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông. Quyết định 47
1789/QĐ-UBND
15/06/2016
Quyết định số 1789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 45
1770/2016/QĐ-UBND
13/06/2016
Quyết định số 1770/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 34

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn