TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 7, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo)


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 7 tháng 10 năm 2015
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
2326/2015/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2326/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Nghị định 34
UBND Tỉnh Quảng Ninh
12/CT-UBND
17/08/2015
Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016. Chỉ thị 3
2378/2015/QĐ-UBND
13/08/2015
Quyết định số 2378/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc ở các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp Quyết định 52
2387/QĐ-UBND
13/08/2015
Quyết định số 2387/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sử dụng tên địa danh kèm theo để đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 54
2322/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2322/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Quyết định 32
2325/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2325/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà khóa III, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 33
2327/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2327/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 43
2328/2015/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2328/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. Quyết định 44
2329/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2329/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sáp nhập phòng Dân tộc thuộc Ủy Ban nhân dân các huyện : Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn và thành phố Móng Cái vào Văn phòng HĐND và UBND cùng cấp. Quyết định 48
2330/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2330/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà khóa III, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 50
2331/QĐ-UBND
10/08/2015
Quyết định số 2331/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà khóa III, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 51
2286/QĐ-UBN
07/08/2015
Quyết định số 2286/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 31
2270/QĐ-UBND
06/08/2015
Quyết định số 2270/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 26
2271/QĐ-UBND
06/08/2015
Quyết định số 2271/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 27
2272/QĐ-UBND
06/08/2015
Quyết định số 2272/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 28
2274/QĐ-UBND
06/08/2015
Quyết định số 2274/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 29
2276/QĐ-UBND
06/08/2015
Quyết định số 2276/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 30
2242/2015/QĐ-UBND
04/08/2015
Quyết định số 2242/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 21
2099/QĐ-UBND
23/07/2015
Quyết định số 2099/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Qn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định 5

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn