TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
1588/QĐ-UBND
18/05/2020
Quyết định 1588/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Quyết định 44
256/2020/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Nghị quyết 3
255/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 255/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 7
258/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 258/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 9
259/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 259/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 11
UBND Tỉnh Quảng Ninh
1719/QĐ-UBND
27/05/2020
Quyết định 1719/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 55
1722/QĐ-UBND
27/05/2020
Quyết định 1722/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 56
1618/QĐ-UBND
19/05/2020
Quyết định 1618/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế. Quyết định 45
16/2020/QĐ-UBND
16/05/2020
Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
14/2020/QĐ-UBND
15/05/2020
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 13
1572/QĐ-UBND
15/05/2020
Quyết định 1572/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 4119/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Quyết định 43
1510/QĐ-UBND
08/05/2020
Quyết định 1510/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Quảng Ninh. Quyết định 36

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn