TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 7, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo)


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 30 tháng 5 năm 2016
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
1355/QĐ-UBND
04/05/2016
Quyết định số 1355/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định 38
1269/QĐ-UBND
29/04/2016
Quyết định số 1269/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định 22
1270/2016/QĐ-UBND
28/04/2016
Quyết định số 1270/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 23
1271/2016/QĐ-UBND
28/04/2016
Quyết định số 1271/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
1244/QĐ-UBND
27/04/2016
Quyết định số 1244/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 20
1181/QĐ-UBND
21/04/2016
Quyết định số 1181/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng đối với diện tích do UBND các xã, thị trấn đang quản lý cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2015 - 2017. Quyết định 16
1144/QĐ-UBND
19/04/2016
Quyết định số 1144/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt diện tích và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2015. Quyết định 13
08/CT-UBND
14/04/2016
Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 - 2020 Quyết định 3
1069/2016/QĐ-UBND
08/04/2016
Quyết định số 1069/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long ban hành kèm theo Quyết định số 4088/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Quyết định 5
1089/QĐ-UBND
06/04/2016
Quyết định số 1089/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Thắng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định 12
1168/QĐ-UBND
06/04/2016
Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Trung Vỹ, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Quyết định 15

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn