TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 25 tháng 3 năm 2019
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
07/2019/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ hằng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
08/2019/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 3295/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh. Quyết định 33
525/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 525/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 58
528/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 528/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 59
446/QĐ-UBND
31/01/2019
Quyết định số 446/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 54
468/QĐ-UBND
31/01/2019
Quyết định số 468/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 57
489/QĐ-UBND
31/01/2019
Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Tiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông. Quyết định 57
01/CT-UBND
30/01/2019
Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bãi sàng đá xít có than trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2019. Chỉ thị 35
06/2019/QĐ-UBND
29/01/2019
Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Quyết định 3
384/QĐ-UBND
29/01/2019
Quyết định số 384/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Quyết định 51
396/QĐ-UBND
29/01/2019
Quyết định số 396/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cao Văn Chiến, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 53
335/QĐ-UBND
25/01/2019
Quyết định số 335/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 49
280/QĐ-UBND
22/01/2019
Quyết định số 280/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 39

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn