TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 17 tháng 2 năm 2019
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
40/2018/QĐ-UBND
28/12/2018
Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
41/2018/QĐ-UBND
28/12/2018
Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công. Quyết định 13
5270/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5270/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động và thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
5555/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5555/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
5337/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5337/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt thủ tục hành chính về lĩnh vực tổ chức, biến chế và tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ. Quyết định 47
5338/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5338/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ. Quyết định 49
5568/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5568/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thùy Yên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. Quyết định 51
5569/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5569/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 52
5589/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5589/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 53
5599/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5599/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Hợp, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 55
5668/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 57
5679/QĐ-UBND
24/12/2018
Quyết định số 5679/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Kim Phượng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 59
5265/QĐ-UBND
19/12/2018
Quyết định số 5265/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận công chức và lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Văn phòng Quốc hội về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 23

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn