TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 22 tháng 4 năm 2018
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
824/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 824/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 55
915/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 915/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 58
916/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 916/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định 59
793/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 793/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
897/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tich UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 52
899/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 899/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Quyết định 54
898/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 898/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao bà Lê Ngọc Hân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 53
895/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 895/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Công Lực. Quyết định 40
896/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 41
05/2018/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
749/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 749/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp theo Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11//2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 24
816/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 816/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
818/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 818/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
819/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Đuyến, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 31
826/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 826/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khang, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 33
828/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Doãn, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
838/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 838/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
868/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 38
889/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 889/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND Huyện ủy Hoành Bồ nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 39
690/QĐ-UBND
07/03/2018
Quyết định số 690/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 11

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn