TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 19 tháng 10 năm 2021
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
16/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với bảo đàm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 3
17/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 13
18/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 24
21/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 34
30/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Cảng Vạn Gia. Nghị quyết 56
15/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết 58
19/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ trước của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 67
20/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 79
22/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 91
23/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 92
24/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 94
25/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 97
26/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Nghị quyết 103
27/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghị quyết 154
28/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 3) năm 2021. Nghị quyết 159
29/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hủy bỏ danh mục dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nghị quyết 189
gogoanime

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn