TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 27 tháng 11 năm 2020
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
36/2020/QĐ-UBND
27/10/2020
Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 18
34/2020/QĐ-UBND
19/10/2020
Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn thành phố Móng Cái. Quyết định 3
35/2020/QĐ-UBND
09/10/2020
Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 7
3861/QĐ-UBND
09/10/2020
Quyết định số 3861/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Vùng Mỏ". Quyết định 36
3897/QĐ-UBND
09/10/2020
Quyết định số 3897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực sân bay, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 45
3858/QĐ-UBND
08/10/2020
Quyết định số 3858/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. Quyết định 31
3842/QĐ-UBND
07/10/2020
Quyết định số 3842/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Quyết định 25
3843/QĐ-UBND
07/10/2020
Quyết định số 3843/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Quảng Yên trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Quyết định 28
3811/QĐ-UBND
06/10/2020
Quyết định số 3811/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường, và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 23

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn