TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 28 tháng 3 năm 2020
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
535/QĐ-UBND
17/02/2020
Quyết định số 535/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 50
555/QĐ-UBND
17/02/2020
Quyết định số 555/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường đại học Hạ Long. Quyết định 57
508/QĐ-UBND
14/02/2020
Quyết định số 508/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác hệ thống tổng đài đường dây nóng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 40
466/QĐ-UBND
12/02/2020
Quyết định số 466/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 37
468/QĐ-UBND
12/02/2020
Quyết định số 468/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Quyết định 38
469/QĐ-UBND
12/02/2020
Quyết định số 469/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Quang Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quyết định 39
02/2020/QĐ-UBND
03/02/2020
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Quyết định 6
283/QĐ-UBND
21/01/2020
Quyết định số 283/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 26
297/QĐ-UBND
21/01/2020
Quyết định số 297/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh. Quyết định 28
02/CT-UBND
20/01/2020
Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, góp phần bảo đảm ổn định tình hình ANCT và trật tự ATXH, phục vụ việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ thị 11
195/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 195/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định 20
196/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 196/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quang Trực, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc, Tôn giáo, Ban Dân Vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Quyết định 21
198/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 198/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 22
199/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Hoài Thương, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương. Quyết định 23
200/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 200/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư giữ chức cụ Phó trưởng phòng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Quyết định 24
228/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 228/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 25
01/2020/QĐ-UBND
10/01/2020
Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ QĐ số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
46/QĐ-UBND
08/01/2020
Quyết định số 46/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Quyết định 16

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn