TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 7, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo)


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND Huyện Yên Hưng
UBND Huyện Yên Hưng
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
UBND Thị xã Cẩm Phả
HĐND Thị Xã Uông Bí
UBND Thị xã Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 18 tháng 12 năm 2014
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
160/NQ-HĐND
18/12/2014
Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2014.Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2014. Nghị quyết 3
162/NQ-HĐND
30/09/2014
Nghị quyết số 162/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua kinh phí lập Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết 7
163/NQ-HĐND
30/09/2014
Nghị quyết số 163/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết 8
UBND Tỉnh Quảng Ninh
2408/2014/QĐ-UBND
22/10/2014
Quyết định số 2408/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 41
2216/2014/QĐ-UBND
06/10/2014
Quyết định số 2216/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 36
2239/2012/QĐ-UBND
03/10/2014
Quyết định số 2200/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2239/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh. Quyết định 29
2096/2014/QĐ-UBND
25/09/2014
Quyết định số 2096/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí Thư viện và phí tham quan Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 25
1961/2014/QĐ-UBND
09/09/2014
Quyết định số 1961/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 19
1965/2014/QĐ-UBND
09/09/2014
Quyết định số 1965/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. Quyết định 21

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn