TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 7, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo)


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND Huyện Yên Hưng
UBND Huyện Yên Hưng
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND Thị xã Cẩm Phả
UBND Thị xã Cẩm Phả
HĐND Thị Xã Uông Bí
UBND Thị xã Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 21 tháng 4 năm 2014
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
141/QĐ-UBND
14/04/2014
Quyết định số 141/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định 0
427/2014/QĐ-UBND
28/02/2014
Quyết định số 427/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh. Quyết định 42
222/QĐ-UBND
24/01/2014
Quyết định số 222/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
223/2014/QĐ-UBND
24/01/2014
Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh một số quy định miễn Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Quyết định 40
192/QĐ-UBND
23/01/2014
Quyết định số 192/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp. Quyết định 13
142/QĐ-UBND
17/01/2014
Quyết định số 142/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định 11
143/QĐ-UBND
17/01/2014
Quyết định số 143/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định 12
138/QĐ-UBND
17/01/2014
Quyết định số 138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khoá XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định 7
139/QĐ-UBND
17/01/2014
Quyết định số 139/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định 8
140/QĐ-UBND
17/01/2014
Quyết định số 140/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khoá XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định 9
99/QĐ-UBND
16/01/2014
Quyết định số 99/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định 5
116/QĐ-UBND
16/01/2014
Quyết định số 116/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 6
92/QĐ-UBND
15/01/2014
Quyết định số 92/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Văn Chiến, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 4

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn