TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 19 tháng 10 năm 2021
DANH SÁCH VĂN BẢN DO HĐND TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
16/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với bảo đàm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 3
17/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 13
18/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 24
21/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 34
30/2021/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Cảng Vạn Gia. Nghị quyết 56
15/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết 58
19/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 21 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ trước của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 67
20/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 79
22/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 91
23/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 92
24/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 94
25/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 97
26/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Nghị quyết 103
27/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghị quyết 154
28/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 3) năm 2021. Nghị quyết 159
29/NQ-HĐND
16/07/2021
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hủy bỏ danh mục dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nghị quyết 189
11/2021/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Nghị quyết 3
01/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 5
02/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 7
03/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập các Ban của HĐND tỉnh và quy định cơ cấu, số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết 9
04/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 11
05/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 16
06/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 18
07/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 22
08/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 30
09/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 35
10/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 2 trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nghị quyết 38
13/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện trong phương án sử dụng vốn vay Nhật Bản đối với Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long, vốn vay Chính phủ Nhật Bản. Nghị quyết 51
14/NQ-HĐND
18/06/2021
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghị quyết 53
330/2021/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 330/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 3
331/2021/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 331/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh quy định chế độ thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải. Nghị quyết 6
332/2021/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 332/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh v/v phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 08/02/2021 của HĐND tỉnh về một số giải pháp cấp bách, phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 8
336/2021/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 336/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định các nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý. Nghị quyết 11
337/2021/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 14
333/NQ-HĐND của HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 333/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninhvề việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 1 trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nghị quyết 19
334/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 334/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1). Quyết định 128
335/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 335/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết 132
338/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 338/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Nghị quyết 137
339/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 339/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025. Nghị quyết 148
340/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 340/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 151
329/2021/NQ-HĐND
08/02/2021
Nghị quyết số 329/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định về nội dung, mức chi hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 3
326/NQ-HĐND
08/02/2021
Nghị quyết số 326/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 12
327/NQ-HĐND
08/02/2021
Nghị quyết số 327/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040. Nghị quyết 17
328/NQ-HĐND
08/02/2021
Nghị quyết số 328/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu NSNN, chi NSĐP, phân bổ dự toán chi NS cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021. Nghị quyết 21

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn