TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 17 tháng 9 năm 2019
DANH SÁCH VĂN BẢN DO HĐND TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
176/NQ-HĐND
05/11/2019
Nghị quyết số 176/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 11
415/QĐ-HĐND
02/08/2019
Quyết định số 415/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 22
525/QĐ-HĐND
25/07/2019
Quyết định số 525/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 . Quyết định 4
466/QĐ-HĐND
16/07/2019
Quyết định số 466/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 3
452/QĐ-HĐND
11/07/2019
Quyết định số 452/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 3
170/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 170/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 3
171/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 171/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 4
172/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 172/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 6
173/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 173/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 7
174/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 174/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 9
175/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 175/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 10
416/QĐ-HĐND
28/06/2019
Quyết định số 416/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 23
406/QĐ-HĐND
26/06/2019
Quyết định số 406/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 21
2568/QĐ-HĐND
24/06/2019
Quyết định số 2568/QĐ-HĐND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Công thương, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương. Quyết định 4
399/QĐ-HĐND
24/06/2019
Quyết định số 399/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 20
355/QĐ-HĐND
07/06/2019
Quyết định số 355/QĐ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 19
153/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 153/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 3
154/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 154/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 4
155/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 155/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 5
156/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 156/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 6
157/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 157/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 7
158/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 158/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 9
159/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 159/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 11
160/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 13
161/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 161/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 14
162/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 162/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 16
164/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 164/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 18
165/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 165/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 20
166/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 21
167/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 167/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019. Nghị quyết 23

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn