TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 27 tháng 11 năm 2020
DANH SÁCH VĂN BẢN DO HĐND TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
266/2020/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 266/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Nghị quyết 3
267/2020/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 267/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2020. Nghị quyết 5
268/2020/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 268/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 64
276/2020/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 276/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 220/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 72
264/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 264/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Nghị quyết 78
270/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 270/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc hủy bỏ danh mục dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục các dự án thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nghị quyết 86
272/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 272/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 2) năm 2020. Nghị quyết 92
274/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 274/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Nghị quyết 130
275/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 275/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 236/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Nghị quyết 133
278/NQ-HĐND
09/07/2020
Nghị quyết số 278/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc đặt tên một số tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 137
261/NQ-HĐND
08/07/2020
Nghị quyết số 261/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 74
262/NQ-HĐND
08/07/2020
Nghị quyết số 262/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 76
256/2020/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Nghị quyết 3
255/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 255/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 7
258/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 258/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 9
259/NQ-HĐND
14/05/2020
Nghị quyết số 259/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 11

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn