TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 11 tháng 12 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN DO HĐND TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
58/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước. đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 5
59/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 9
60/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy hè cho trẻ em mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 108
61/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu phí BVMT đối với KTKS và phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 110
62/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí và Lệ phí, thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết 115
66/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi bồi dưỡng xét xử phiên tòa hội thẩm TAND hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương. Nghị quyết 146
68/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. Nghị quyết 148
69/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi mục 2.3, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm việc ở các Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp. Nghị quyết 148
75/2017/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Nghị quyết 152
63/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 165
64/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2017. Nghị quyết 171
65/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Nghị quyết 224
67/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập thôn Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 226
70/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII. Nghị quyết 228
71/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh. Nghị quyết 239
73/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2016. Nghị quyết 241
74/NQ-HĐND
07/07/2017
Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp 4. Nghị quyết 248
56/NQ-HĐND
05/07/2017
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 162
57/NQ-HĐND
05/07/2017
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 163
817/QĐ-UBND
24/03/2017
Quyết định số 817/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị định 34
662/2017/QĐ-UBND
08/03/2017
Quyết định số 662/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1978/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Quảng Ninh. Quyết định 3

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn