TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 15 tháng 12 năm 2019
DANH SÁCH VĂN BẢN DO UBND TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
09/CT-UBND
12/12/2019
Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chỉ thị 25
4546/QĐ-UBND
12/12/2019
Quyết định số 4546/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp. Quyết định 3
31/2019/QĐ-UBND
06/11/2019
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020. Quyết định 3
32/2019/QĐ-UBND
31/10/2019
Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
4320/QĐ-UBND
15/10/2019
Quyết định số 4320/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thực hiện một số chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long. Quyết định 45
4321/QĐ-UBND
15/10/2019
Quyết định số 4321/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Quyết định 49
4309/QĐ-UBND
14/10/2019
Quyết định số 4309/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 39
4152/QĐ-UBND
03/10/2019
Quyết định số 4152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ hành lang và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 29
4156/QĐ-UBND
03/10/2019
Quyết định số 4156/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 34
4158/QĐ-UBND
03/10/2019
Quyết định số 4158/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Duyên, Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 36
4166/QĐ-UBND
03/10/2019
Quyết định số 4166/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn là Huỳnh Thị Mai Anh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư Pháp. Quyết định 38
4099/QĐ-UBND
30/09/2019
Quyết định số 4099/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 44
4083/QĐ-UBND
27/09/2019
Quyết định số 4083/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chi tiết một số nội dung tổ chức thực hiện Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc. Quyết định 14
4084/QĐ-UBND
27/09/2019
Quyết định số 4084/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính. Quyết định 34
30/2019/QĐ-UBND
26/09/2019
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1435/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 17
08/CT-UBND
25/09/2019
Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ thị 23
3779/QĐ-UBND
17/09/2019
Quyết định số 3779/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 23
3883/QĐ-UBND
17/09/2019
Quyết định số 3883/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định 25
3884/QĐ-UBND
17/09/2019
Quyết định số 3884/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị quyết 7
3862/QĐ-UBND
13/09/2019
Quyết định số 3862/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị định 3
29/2019/QĐ-UBND
12/09/2019
Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 6
07/CT-UBND
09/09/2019
Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chỉ thị 20
3779/QĐ-UBND
09/09/2019
Quyết định số 3779/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 23
28/2019/QĐ-UBND
05/09/2019
Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo QĐ số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3620/QĐ-UBND
29/08/2019
Quyết định số 3620/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ. Quyết định 55
3591/QĐ-UBND
27/08/2019
Quyết định số 3591/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 45
27/2019/QĐ-UBND
18/08/2019
Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định 3
3419/QĐ-UBND
14/08/2019
Quyết định số 3419/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 3
3396/QĐ-UBND
13/08/2019
Quyết định số 3396/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Quyết định 18
26/2019/QĐ-UBND
09/08/2019
Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 8
3303/QĐ-UBND
08/08/2019
Quyết định số 3303/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 16
3262/QĐ-UBND
07/08/2019
Quyết định số 3262/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Quyết định 40
3222/QĐ-UBND
01/08/2019
Quyết định số 3222/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Quyết định 38
3136/QĐ-UBND
31/07/2019
Quyết định số 3136/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 36
3138/QĐ-UBND
31/07/2019
Quyết định số 3138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 37
3103/QĐ-UBND
30/07/2019
Quyết định số 3103/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định đơn giá dịch vụ tang lễ Nhà Tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long. Quyết định 34
3086/QĐ-UBND
30/07/2019
Quyết định số 3086/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Quyết định 55
3115/QĐ-UBND
30/07/2019
Quyết định số 3115/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 3
3081/QĐ-UBND
29/07/2019
Quyết định số 3081/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 52
3064/QĐ-UBND
26/07/2019
Quyết định số 3064/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp sở, ngành và cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Quyết định 16
3068/QĐ-UBND
26/07/2019
Quyết định số 3068/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 58
25/2019/QĐ-UBND
25/07/2019
Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo QĐ số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3038/QĐ-UBND
25/07/2019
Quyết định số 3038/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 57
3028/QĐ-UBND
24/07/2019
Quyết định số 3028/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 56
06/CT-UBND
23/07/2019
Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị 15
2986/QĐ-UBND
23/07/2019
Quyết định số 2986/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch. Quyết định 18
24/2019/QĐ-UBND
22/07/2019
Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
2903/QĐ-UBND
18/07/2019
Quyết định số 2903/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. Quyết định 3
2902/QĐ-UBND
18/07/2019
Quyết định số 2902/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Quyết định 3
2889/QĐ-UBND
17/07/2019
Quyết định số 2889/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 36
2875/QĐ-UBND
16/07/2019
Quyết định số 2875/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 18
2828/QĐ-UBND
11/07/2019
Quyết định số 2828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 17
2831/QĐ-UBND
11/07/2019
Quyết định số 2831/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh. Quyết định 43
19/2019/QĐ-UBND
10/07/2019
Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 và bãi bỏ khoản 2, Điều 1, QĐ số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh bổ sung một số điều tại QĐ số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 về việc ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Quyết định 5
2820/QĐ-UBND
09/07/2019
Quyết định số 2820/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh vận tốc khai thác tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
2799/QĐ-UBND
08/07/2019
Quyết định số 2799/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 11
2818/QĐ-UBND
08/07/2019
Quyết định số 2818/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Thanh, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Quyết định 12
2819/QĐ-UBND
08/07/2019
Quyết định số 2819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Quang Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hạ Long giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 13
2899/QĐ-UBND
07/07/2019
Quyết định số 2899/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định 37
2789/QĐ-UBND
03/07/2019
Quyết định số 2789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Điệp Văn Chiến, Phó Chánh thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. Quyết định 10
2761/QĐ-UBND
03/07/2019
Quyết định số 2761/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
2762/QĐ-UBND
03/07/2019
Quyết định số 2762/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 8
2762/QĐ-UBND
03/07/2019
Quyết định số 2762/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 8
23/2019/QĐ-UBND
26/06/2019
Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý để khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 13
22/2019/QĐ-UBND
25/06/2019
Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 16
2535/QĐ-UBND
25/06/2019
Quyết định số 2535/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Quảng Ninh. Quyết định 46
2536/QĐ-UBND
25/06/2019
Quyết định số 2536/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Quang Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định 53
2555/QĐ-UBND
25/06/2019
Quyết định số 2555/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 54
2558/QĐ-UBND
25/06/2019
Quyết định số 2558/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 55
2516/QĐ-UBND
24/06/2019
Quyết định số 2516/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn Nguyễn Thanh Tùng, Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 41
2518/QĐ-UBND
24/06/2019
Quyết định số 2518/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quyết Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định 42
2526/QĐ-UBND
24/06/2019
Quyết định số 2526/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long giữ chức vụ phó Giám đốc Sở Tài chính. Quyết định 43
2528/QĐ-UBND
24/06/2019
Quyết định số 2528/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Quyết định 45
21/2019/QĐ-UBND
18/06/2019
Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 13
2331/QĐ-UBND
10/06/2019
Quyết định số 2331/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp. Quyết định 32
2278/QĐ-UBND
05/06/2019
Quyết định số 2278/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. Quyết định 24
20/2019/QĐ-UBND
03/06/2019
Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 7
1987/QĐ-UBND
14/05/2019
Quyết định số 1987/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định đơn giá dịch vụ tang lễ nhà tang lễ phía Tây thành phố Hạ Long. Quyết định 35
1989/QĐ-UBND
14/05/2019
Quyết định số 1989/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu vực phía Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định 36
1943/QĐ-UBND
09/05/2019
Quyết định số 1943/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 14
1925/QĐ-UBND
08/05/2019
Quyết định số 1925/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng công lệnh tốc độ trên đường sắt đô thị; xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu trên đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
1830/QĐ-UBND
26/04/2019
Quyết định số 1830/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 39
1788/QĐ-UBND
26/04/2019
Quyết định số 1788/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Quyết định 58
1789/QĐ-UBND
26/04/2019
Quyết định số 1789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Chính Nghĩa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Quyết định 59
1760/QĐ-UBND
25/04/2019
Quyết định số 1760/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương. Quyết định 16
1713/QĐ-UBND
24/04/2019
Quyết định số 1713/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành: TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Quyết định 44
1716/QĐ-UBND
24/04/2019
Quyết định số 1716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định 3
1653/QĐ-UBND
23/04/2019
Quyết định số 1653/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Quyết định 3
18/2019/QĐ-UBND
11/04/2019
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
17/2019/QĐ-UBND
10/04/2019
Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, bổ sung kinh phí thực hiện và thanh toán, quyết toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 19
16/2019/QĐ-UBND
08/04/2019
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo QĐ số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 14
1454/QĐ-UBND
08/04/2019
Quyết định số 1454/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 41
15/2019/QĐ-UBND
27/03/2019
Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Quyết định 5
12/2019/QĐ-UBND
20/03/2019
Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung một số điều tại Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017. Quyết định 3
1086/QĐ-UBND
15/03/2019
Quyết định số 1086/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 39
1088/QĐ-UBND
15/03/2019
Quyết định số 1088/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 40
03/CT-UBND
14/03/2019
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai diện rộng Hóa đơn điện tử. Chỉ thị 36
11/2019/QĐ-UBND
08/03/2019
Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Quyết định 3
688/QĐ-UBND
22/02/2019
Quyết định số 688/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 52
657/QĐ-UBND
20/02/2019
Quyết định số 657/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 48
658/QĐ-UBND
20/02/2019
Quyết định số 658/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. Quyết định 49
659/QĐ-UBND
20/02/2019
Quyết định số 659/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 50
10/2019/QĐ-UBND
19/02/2019
Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong thời gian thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 19
586/QĐ-UBND
14/02/2019
Quyết định số 586/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 38
09/2019/QĐ-UBND
13/02/2019
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
525/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 525/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm ký 2016 - 2021. Quyết định 36
528/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 528/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 2021. Quyết định 37
525/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 525/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 58
528/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 528/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 59
07/2019/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ hằng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
08/2019/QĐ-UBND
01/02/2019
Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 3295/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh. Quyết định 33
446/QĐ-UBND
31/01/2019
Quyết định số 446/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 54
468/QĐ-UBND
31/01/2019
Quyết định số 468/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 57
489/QĐ-UBND
31/01/2019
Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Tiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông. Quyết định 57
02/CT-UBND
30/01/2019
Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu nội địa ngân sách Nhà nước. Chỉ thị 31
01/CT-UBND
30/01/2019
Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bãi sàng đá xít có than trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2019. Chỉ thị 35
06/2019/QĐ-UBND
29/01/2019
Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Quyết định 3
384/QĐ-UBND
29/01/2019
Quyết định số 384/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Quyết định 51
396/QĐ-UBND
29/01/2019
Quyết định số 396/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cao Văn Chiến, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 53
1268/QĐ-UBND
26/01/2019
Quyết định số 1268/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 36
335/QĐ-UBND
25/01/2019
Quyết định số 335/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 49
280/QĐ-UBND
22/01/2019
Quyết định số 280/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 39
252/QĐ-UBND
21/01/2019
Quyết định số 252/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương. Quyết định 49
272/QĐ-UBND
21/01/2019
Quyết định số 272/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 54
273/QĐ-UBND
21/01/2019
Quyết định số 273/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 56
02/2019/QĐ-UBND
18/01/2019
Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 21
03/2019/QĐ-UBND
18/01/2019
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Quyết định 34
126/QĐ-UBND
11/01/2019
Quyết định số 126/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức cụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 48
22/QĐ-UBND
03/01/2019
Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 41
25/QĐ-UBND
03/01/2019
Quyết định số 25/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 47
01/2019/QĐ-UBND
02/01/2019
Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp cho các nghề: Công nghệ ô tô, lái xe ô tô hạng B2, Lái xe ô tô hạng C. Quyết định 3

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn