TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 21 tháng 5 năm 2018
DANH SÁCH VĂN BẢN DO UBND TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
4909/QĐ-UBND
20/12/2018
Quyết định số 4909/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn, đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 56
4783/QĐ-UBND
08/12/2018
Quyết định số 4783/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Quyết định 40
4736/QĐ-UBND
05/12/2018
Quyết định số 4736/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 27
4694/QĐ-UBND
01/12/2018
Quyết định số 4694/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ giải độc và phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9
4702/QĐ-UBND
01/12/2018
Quyết định số 4702/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
4664/QĐ-UBND
30/11/2018
Quyết định số 4664/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt bổ sung di tích vào Danh mục di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 4
4626/QĐ-UBND
29/11/2018
Quyết định số 4626/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017. Quyết định 3
06/2018/QĐ-UBND
30/03/2018
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Quyết định 3
824/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 824/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 55
915/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 915/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 58
916/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 916/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định 59
793/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 793/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
897/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tich UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 52
899/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 899/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Quyết định 54
898/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 898/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao bà Lê Ngọc Hân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 53
895/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 895/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Công Lực. Quyết định 40
896/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 41
05/2018/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
04/2018/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 4
749/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 749/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp theo Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11//2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 24
816/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 816/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
818/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 818/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
819/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Đuyến, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 31
826/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 826/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khang, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 33
828/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Doãn, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
838/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 838/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
868/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 38
889/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 889/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND Huyện ủy Hoành Bồ nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 39
690/QĐ-UBND
07/03/2018
Quyết định số 690/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 11
03/2018/QĐ-UBND
07/03/2018
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 Quy định phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
611/QĐ-UBND
05/03/2018
Quyết định số 611/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
661/QĐ-UBND
05/03/2018
Quyết định số 661/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Danh mục văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017. Quyết định 39
464/QĐ-UBND
13/02/2018
Quyết định số 464/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. Quyết định 41
391/QĐ-UBND
08/02/2018
Quyết định số 391/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Quyết định 33
347/QĐ-UBND
01/02/2018
Quyết định số 347/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch năm 2018 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 8
02/2018/QĐ-UBND
31/01/2018
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
09/QĐ-HĐTĐ
30/01/2018
Quyết định số 09/QĐ-HĐTĐ của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh Quyết định 26
265/QĐ-UBND
26/01/2018
Quyết định số 265/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Quyết định 23
266/QĐ-UBND
26/01/2018
Quyết định số 266/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Quyết định 24
268/QĐ-UBND
26/01/2018
Quyết định số 268/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 25
199/QĐ-UBND
23/01/2018
Quyết định số 199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định 3
01/2018/QĐ-UBND
20/01/2018
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. Quyết định 13
112/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 112/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Quyết định 42
113/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 113/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành "Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh QN năm 2018". Quyết định 46
114/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 114/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. Quyết định 50
128/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 128/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 58
02/CT-UBND
15/01/2018
Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018. Chỉ thị 17
74/QĐ-UBND
11/01/2018
Quyết định số 74/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn