TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 17 tháng 12 năm 2018
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
111/2018/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi hỗ trợ các dự án PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020. Nghị quyết 3
116/2018/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước. Nghị quyết 6
117/2018/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 8
118/2018/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 15
119/2018/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết 15
121/2018/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết 41
106/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 43
107/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 44
108/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 45
109/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 109/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 46
110/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 48
112/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết 50
114/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết 52
123/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 123/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Nghị quyết 54
113/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII. Nghị quyết 3
115/NQ-HĐND
13/07/2018
Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 15

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn