TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 15 tháng 12 năm 2019
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
176/NQ-HĐND
05/11/2019
Nghị quyết số 176/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 11
3884/QĐ-UBND
17/09/2019
Quyết định số 3884/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị quyết 7
187/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long. Nghị quyết 5
188/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 188/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh “về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020”. Nghị quyết 8
189/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước. Nghị quyết 10
190/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định về một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 12
191/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 191/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh về lĩnh vực Tư pháp. Nghị quyết 14
194/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 17
200/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 24
201/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Nghị quyết 27
202/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí. Nghị quyết 32
203/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 203/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 34
204/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 36
206/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc. Nghị quyết 54
207/2019/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 58
186/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 186/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết 63
193/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 193/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hai đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Nghị quyết 66
195/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 195/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết 68
196/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 196/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết 70
198/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh. Nghị quyết 78
199/NQ-HĐND
30/07/2019
Nghị quyết số 199/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết 84
170/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 170/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 3
171/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 171/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 4
172/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 172/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 6
173/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 173/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 7
174/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 174/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 9
175/NQ-HĐND
05/07/2019
Nghị quyết số 175/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 10
153/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 153/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 3
154/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 154/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 4
155/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 155/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 5
156/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 156/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 6
157/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 157/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 7
158/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 158/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 9
159/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 159/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 11
160/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 13
161/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 161/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 14
162/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 162/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 16
164/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 164/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 18
165/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 165/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 20
166/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết 21
167/NQ-HĐND
26/01/2019
Nghị quyết số 167/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019. Nghị quyết 23

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn