TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 19 tháng 10 năm 2021
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
42/2021/QĐ-UBND
16/08/2021
Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quyết định 35
2710/QĐ-UBND
16/08/2021
Quyết định số 2710/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Bãi Cháy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 53
41/2021/QĐ-UBND
05/08/2021
Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 24
2495/QĐ-UBND
30/07/2021
Quyết định số 2495/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định 47
40/2021/QĐ-UBND
30/07/2021
Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 20
39/2021/QĐ-UBND
29/07/2021
Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
38/2021/QĐ-UBND
23/07/2021
Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
37/2021/QĐ-UBND
09/07/2021
Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 26
2215/QĐ-UBND
08/07/2021
Quyết định số 2215/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định 48
36/2021/QĐ-UBND
06/07/2021
Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Quyết định 22
35/2021/QĐ-UBND
30/06/2021
Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
1905/QĐ-UBND
17/06/2021
Quyết định số 1905/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định 36
32/2021/QĐ-UBND
10/06/2021
Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập và Miền Đông. Quyết định 3
33/2021/QĐ-UBND
10/06/2021
Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9
34/2021/QĐ-UBND
10/06/2021
Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất vườn của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định 16
31/2021/QĐ-UBND
31/05/2021
Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 18
1614/QĐ-UBND
22/05/2021
Quyết định số 1614/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành: thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 47
30/2021/QĐ-UBND
21/05/2021
Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh. Quyết định 16
1570/QĐ-UBND
19/05/2021
Quyết định số 1570/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
1574/QĐ-UBND
19/05/2021
Quyết định số 1574/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 38
1522/QĐ-UBND
15/05/2021
Quyết định số 1522/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 33
29/2021/QĐ-UBND
15/05/2021
Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
28/2021/QĐ-UBND
14/05/2021
Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2021 đến hết năm 2025. Quyết định 3
1423/QĐ-UBND
08/05/2021
Quyết định số 1423/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung quy định tạm thời mức giá tạm thời tối đa cho dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 theo hình thức gộp 6 - 10 mẫu. Quyết định 61
1428/QĐ-UBND
07/05/2021
Quyết định số 1428/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội. Quyết định 52
1429/QĐ-UBND
07/05/2021
Quyết định số 1429/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội. Quyết định 54
1359/QĐ-UBND
04/05/2021
Quyết định số 1359/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 53
1350/QĐ-UBND
02/05/2021
Quyết định số 1350/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định tạm thời mức giá tạm thời tối đa cho dịch vụ xét nhiệm SAR-COV-2. Quyết định 50
1222/QĐ-UBND
23/04/2021
Quyết định số 1222/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Quyết định 3
27/2021/QĐ-UBND
15/04/2021
Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Quyết định 21
26/2021/QĐ-UBND
09/04/2021
Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 11
25/2021/QĐ-UBND
06/04/2021
Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
995/QĐ-UBND
02/04/2021
Quyết định số 995/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
988/QĐ-UBND
01/04/2021
Quyết định số 988/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 39
978/QĐ-UBND
31/03/2021
Quyết định số 978/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 37
935/QĐ-UBND
29/03/2021
Quyết định số 935/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 26
939/QĐ-UBND
29/03/2021
Quyết định số 939/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 32
942/QĐ-UBND
29/03/2021
Quyết định số 942/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 19
334/NQ-HĐND
24/03/2021
Nghị quyết số 334/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1). Quyết định 128
24/2021/QĐ-UBND
24/03/2021
Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
889/QĐ-UBND
24/03/2021
Quyết định số 889/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định 15
888/QĐ-UBND
24/03/2021
Quyết định số 888/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 57
846/QĐ-UBND
19/03/2021
Quyết định số 846/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Việt Nam - Thụy điển Uông Bí. Quyết định 49
23/2021/QĐ-UBND
15/03/2021
Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 24
23a/2021/QĐ-UBND
15/03/2021
Quyết định số 23a/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 24
22/2021/QĐ-UBND
26/02/2021
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Quyết định 16
21/2021/QĐ-UBND
25/02/2021
Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển , điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
20/2021/QĐ-UBND
18/02/2021
Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2242/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 14
19/2021/QĐ-UBND
09/02/2021
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1310/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
414/QĐ-UBND
09/02/2021
Quyết định số 414/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 37
415/QĐ-UBND
09/02/2021
Quyết định số 415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh trực thuộc Sở Công thương. Quyết định 40
416/QĐ-UBND
09/02/2021
Quyết định số 416/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hạ Long. Quyết định 42
418/QĐ-UBND
09/02/2021
Quyết định số 418/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 45
419/QĐ-UBND
09/02/2021
Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 47
387/QĐ-UBND
08/02/2021
Quyết định số 387/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 35
396/QĐ-UBND
08/02/2021
Quyết định số 396/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm UBND các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định 58
18/2021/QĐ-UBND
08/02/2021
Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
15/2021/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. Quyết định 3
16/2021/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 6
17/2021/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 26
361/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định số 361/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh. Quyết định 28
355/QĐ-UBND
04/02/2021
Quyết định số 355/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 41
07/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Công nhân tiên tiến tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 46
08/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 52
11/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 16
05/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi", "Doanh nhân tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
12/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua xây dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 24
13/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3435/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Quyết định 34
06/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 46
14/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2550/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Quảng Ninh. Quyết định 37
327/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 327/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi Cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 39
09/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
10/2021/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9
323/QĐ-UBND
03/02/2021
Quyết định số 323/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 61
286/QĐ-UBND
29/01/2021
Quyết định số 286/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định 59
04/2021/QĐ-UBND
22/01/2021
Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 14
03/2021/QĐ-UBND
21/01/2021
Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế quản lý người, phương tiện thủy đến, đi và hoạt động tại các cảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định 3
200/QĐ-UBND
21/01/2021
Quyết định số 200/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020. Quyết định 44
01/2021/QĐ-UBND
01/01/2021
Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1058/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Quyết định 22
06/QĐ-UBND
01/01/2021
Quyết định số 06/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định 33
08/QĐ-UBND
01/01/2021
Quyết định số 08/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tất Bằng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định 35
09/QĐ-UBND
01/01/2021
Quyết định số 09/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Sơn Hà, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định 37
15/QĐ-UBND
01/01/2021
Quyết định số 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 39
18/QĐ-UBND
01/01/2021
Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định 42

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn