TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 28 tháng 11 năm 2020
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
36/2020/QĐ-UBND
27/10/2020
Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 18
34/2020/QĐ-UBND
19/10/2020
Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn thành phố Móng Cái. Quyết định 3
35/2020/QĐ-UBND
09/10/2020
Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 7
3898/QĐ-UBND
09/10/2020
Quyết định số 3898/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định 48
3861/QĐ-UBND
09/10/2020
Quyết định số 3861/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Vùng Mỏ". Quyết định 36
3897/QĐ-UBND
09/10/2020
Quyết định số 3897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực sân bay, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 45
3858/QĐ-UBND
08/10/2020
Quyết định số 3858/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. Quyết định 31
33/2020/QĐ-UBND
08/10/2020
Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3842/QĐ-UBND
07/10/2020
Quyết định số 3842/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Quyết định 25
3843/QĐ-UBND
07/10/2020
Quyết định số 3843/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Quảng Yên trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Quyết định 28
3811/QĐ-UBND
06/10/2020
Quyết định số 3811/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường, và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 23
3792/QĐ-UBND
05/10/2020
Quyết định số 3792/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 39
3793/QĐ-UBND
05/10/2020
Quyết định số 3793/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du Lịch. Quyết định 42
3671/QĐ-UBND
23/09/2020
Quyết định số 3671/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 33
3624/QĐ-UBND
21/09/2020
Quyết định số 3624/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và xã hội. Quyết định 30
3599/QĐ-UBND
18/09/2020
Quyết định số 3599/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 16
32/2020/QĐ-UBND
18/09/2020
Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh. Quyết định 25
3555/QĐ-UBND
14/09/2020
Quyết định số 3555/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 63
3528/QĐ-UBND
10/09/2020
Quyết định số 3528/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 62
3595/QĐ-UBND
09/09/2020
Quyết định số 3595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Ninh trực thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh. Quyết định 12
3435/QĐ-UBND
04/09/2020
Quyết định số 3435/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội. Quyết định 56
31A/2020/QĐ-UBND
04/09/2020
Quyết định số 31A/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3414/QĐ-UBND
03/09/2020
Quyết định số 3414/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Hội đồng giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 53
31/2020/QĐ-UBND
31/08/2020
Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh. Quyết định 31
30/2020/QĐ-UBND
24/08/2020
Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi khoản 3 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 29
28/2020/QĐ-UBND
18/08/2020
Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 11
29/2020/QĐ-UBND
18/08/2020
Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
3068/QĐ-UBND
18/08/2020
Quyết định số 3068/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. Quyết định 50
3089/QĐ-UBND
18/08/2020
Quyết định số 3089/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Phúc Quảng, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 51
3018/QĐ-UBND
14/08/2020
Quyết định số 3018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 49
3019/QĐ-UBND
14/08/2020
Quyết định số 3019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 49
2970/QĐ-UBND
12/08/2020
Quyết định số 2970/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 55
26/2020/QĐ-UBND
12/08/2020
Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
27/2020/QĐ-UBND
12/08/2020
Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 26
2868/QĐ-UBND
11/08/2020
Quyết định số 2868/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 54
25/2020/QĐ-UBND
07/08/2020
Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 4133/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 25
2789/QĐ-UBND
04/08/2020
Quyết định số 2789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hà Thị Thanh Lê, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội. Quyết định 52
2668/QĐ-UBND
31/07/2020
Quyết định số 2668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 51
2688/QĐ-UBND
31/07/2020
Quyết định số 2688/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 51
2624/QĐ-UBND
29/07/2020
Quyết định số 2624/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Quyết định 43
2618/QĐ-UBND
29/07/2020
Quyết định số 2618/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn. Quyết định 46
24/2020/QĐ-UBND
28/07/2020
Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
22/2020/QĐ-UBND
17/07/2020
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến. Quyết định 28
23/2020/QĐ-UBND
17/07/2020
Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Quyết định 3
20/2020/QĐ-UBND
13/07/2020
Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 17
21/2020/QĐ-UBND
13/07/2020
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 20
19/2020/QĐ-UBND
06/07/2020
Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
2245/QĐ-UBND
03/07/2020
Quyết định số 2245/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh. Quyết định 142
2186/QĐ-UBND
26/06/2020
Quyết định số 2186/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 140
2186/QĐ-UBND
26/06/2020
Quyết định số 2188/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tất Bằng, Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Quyết định 141
2155/QĐ-UBND
25/06/2020
Quyết định số 2155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Quyết định 39
2106/QĐ-UBND
24/06/2020
Quyết định số 2106/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải. Quyết định 31
2076/QĐ-UBND
19/06/2020
Quyết định 2076/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 3
2066/QĐ-UBND
19/06/2020
Quyết định số 2066/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 24
2085/QĐ-UBND
19/06/2020
Quyết định số 2085/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định 27
2086/QĐ-UBND
19/06/2020
Quyết định số 2086/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
2088/QĐ-UBND
19/06/2020
Quyết định số 2088/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 30
2020/QĐ-UBND
17/06/2020
Quyết định số 2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh. Quyết định 10
2000/QĐ-UBND
16/06/2020
Quyết định số 2000/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Quyết định 3
18/2020/QĐ-UBND
15/06/2020
Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 11
1904/QĐ-UBND
10/06/2020
Quyết định 1904/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 49
17/2020/QĐ-UBND
04/06/2020
Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
1766/QĐ-UBND
29/05/2020
Quyết định 1766/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 46
1767/QĐ-UBND
29/05/2020
Quyết định 1767/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 47
1768/QĐ-UBND
29/05/2020
Quyết định 1768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 48
1719/QĐ-UBND
27/05/2020
Quyết định 1719/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 55
1722/QĐ-UBND
27/05/2020
Quyết định 1722/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 56
1618/QĐ-UBND
19/05/2020
Quyết định 1618/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế. Quyết định 45
1588/QĐ-UBND
18/05/2020
Quyết định 1588/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Quyết định 44
16/2020/QĐ-UBND
16/05/2020
Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
1572/QĐ-UBND
15/05/2020
Quyết định 1572/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 4119/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Quyết định 43
14/2020/QĐ-UBND
15/05/2020
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 13
1510/QĐ-UBND
08/05/2020
Quyết định 1510/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Quảng Ninh. Quyết định 36
1477/QĐ-UBND
07/05/2020
Quyết định số 1477/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh Quyết định 110
13/2020/QĐ-UBND
06/05/2020
Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải hưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
1434/QĐ-UBND
05/05/2020
Quyết định số 1434/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 21/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Quyết định 107
1456/QĐ-UBND
05/05/2020
Quyết định số 1456/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 109
1371/QĐ-UBND
27/04/2020
Quyết định số 1371/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định 27
1370/QĐ-UBND
27/04/2020
Quyết định số 1370/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo và lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 55
12/2020/QĐ-UBND
27/04/2020
Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 8
1368/QĐ-UBND
25/04/2020
Quyết định số 1368/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Sơn Hà, Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Quyết định 53
1369/QĐ-UBND
25/04/2020
Quyết định số 1369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Duy Văn, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 54
11/2020/QĐ-UBND
23/04/2020
Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Quyết định 3
1310/QĐ-UBND
20/04/2020
Quyết định số 1310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 46
10/2020/QĐ-UBND
15/04/2020
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định 3
1154/QĐ-UBND
06/04/2020
Quyết định số 1154/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 54
1058/QĐ-UBND
25/03/2020
Quyết định số 1058/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 97
1039/QĐ-UBND
24/03/2020
Quyết định số 1039/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 36
999/QĐ-UBND
23/03/2020
Quyết định số 999/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải. Quyết định 3
09/2020/QĐ-UBND
23/03/2020
Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . Quyết định 28
08/2020/QĐ-UBND
20/03/2020
Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định 20
959/QĐ-UBND
19/03/2020
Quyết định số 959/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 49
970/QĐ-UBND
19/03/2020
Quyết định số 970/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 54
971/QĐ-UBND
19/03/2020
Quyết định số 971/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao. Quyết định 56
889/QĐ-UBND
17/03/2020
Quyết định số 889/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Châu Hoài Thu, Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 47
07/2020/QĐ-UBND
13/03/2020
Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế vận hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 7
05/2020/QĐ-UBND
13/03/2020
Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách ban hành theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh. Quyết định 37
826/QĐ-UBND
11/03/2020
Quyết định số 826/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 36
781/QĐ-UBND
09/03/2020
Quyết định số 781/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế. Quyết định 57
04/2020/QĐ-UBND
09/03/2020
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Quyết định 27
03/2020/QĐ-UBND
03/03/2020
Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
718/QĐ-UBND
03/03/2020
Quyết định số 718/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 53
699/QĐ-UBND
02/03/2020
Quyết định số 699/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 52
656/QĐ-UBND
28/02/2020
Quyết định số 656/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 51
535/QĐ-UBND
17/02/2020
Quyết định số 535/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 50
555/QĐ-UBND
17/02/2020
Quyết định số 555/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường đại học Hạ Long. Quyết định 57
508/QĐ-UBND
14/02/2020
Quyết định số 508/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác hệ thống tổng đài đường dây nóng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 40
06/2020/QĐ-UBND
13/02/2020
Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Quyết định 3
466/QĐ-UBND
12/02/2020
Quyết định số 466/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 37
468/QĐ-UBND
12/02/2020
Quyết định số 468/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Quyết định 38
469/QĐ-UBND
12/02/2020
Quyết định số 469/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Quang Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quyết định 39
02/2020/QĐ-UBND
03/02/2020
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Quyết định 6
283/QĐ-UBND
21/01/2020
Quyết định số 283/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 26
297/QĐ-UBND
21/01/2020
Quyết định số 297/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh. Quyết định 28
195/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 195/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định 20
196/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 196/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quang Trực, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc, Tôn giáo, Ban Dân Vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Quyết định 21
198/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 198/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 22
199/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Hoài Thương, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương. Quyết định 23
200/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 200/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư giữ chức cụ Phó trưởng phòng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Quyết định 24
228/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 228/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 25
221/QĐ-UBND
17/01/2020
Quyết định số 221/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019. Quyết định 45
163/QĐ-UBND
14/01/2020
Quyết định số 163/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính. Quyết định 41
01/2020/QĐ-UBND
10/01/2020
Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ QĐ số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
46/QĐ-UBND
08/01/2020
Quyết định số 46/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Quyết định 16
28/QĐ-UBND
08/01/2020
Quyết định số 28/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 28
35/QĐ-UBND
08/01/2020
Quyết định số 35/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 33
36/QĐ-UBND
08/01/2020
Quyết định số 36/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 35
38/QĐ-UBND
08/01/2020
Quyết định số 38/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 37
39/QĐ-UBND
08/01/2020
Quyết định số 39/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 39

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn