TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 17 tháng 12 năm 2018
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
4909/QĐ-UBND
20/12/2018
Quyết định số 4909/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn, đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 56
4783/QĐ-UBND
08/12/2018
Quyết định số 4783/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Quyết định 40
4736/QĐ-UBND
05/12/2018
Quyết định số 4736/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 27
4694/QĐ-UBND
01/12/2018
Quyết định số 4694/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ giải độc và phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9
4702/QĐ-UBND
01/12/2018
Quyết định số 4702/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
4664/QĐ-UBND
30/11/2018
Quyết định số 4664/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt bổ sung di tích vào Danh mục di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 4
4626/QĐ-UBND
29/11/2018
Quyết định số 4626/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017. Quyết định 3
30/2018/QĐ-UBND
09/11/2018
Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
26/2018/QĐ-UBND
06/11/2018
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3762/QĐ-UBND
06/11/2018
Quyết định số 3762/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 158
33/2018/QĐ-UBND
26/10/2018
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2625/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 19
32/2018/QĐ-UBND
24/10/2018
Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định tạm thời xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 4
31/2018/QĐ-UBND
22/10/2018
Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Bãi bỏ Quyết định số 3644/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
4138/QĐ-UBND
18/10/2018
Quyết định số 4138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 40
4027/QĐ-UBND
11/10/2018
Quyết định số 4027/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 22
4028/QĐ-UBND
11/10/2018
Quyết định số 4028/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT. Quyết định 36
3987/QĐ-UBND
09/10/2018
Quyết định số 3987/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp Quảng Ninh. Quyết định 57
3923/QĐ-UBND
03/10/2018
Quyết định số 3923/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020. Quyết định 35
3927/QĐ-UBND
03/10/2018
Quyết định số 3927/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy định về đánh giá và xếp hạng năng lực quản lý đầu tư công của 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 40
3931/QĐ-UBND
03/10/2018
Quyết định số 3931/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 47
3812/QĐ-UBND
25/09/2018
Quyết định số 3812/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức khoán, hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng giao đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 33
3770/QĐ-UBND
21/09/2018
Quyết định số 3770/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định 23
27/2018/QĐ-UBND
21/09/2018
Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, quản lý trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh trở lên). Quyết định 3
28/2018/QĐ-UBND
21/09/2018
Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 6
29/2018/QĐ-UBND
21/09/2018
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3736/QĐ-UBND
20/09/2018
Quyết định số 3736/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh. Quyết định 156
26/2018/QĐ-UBND
20/09/2018
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3764/QĐ-UBND
20/09/2018
Quyết định số 3764/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương. Quyết định 169
3768/QĐ-UBND
20/09/2018
Quyết định số 3768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngọc Thái Hoàng, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc. Quyết định 178
3711/QĐ-UBND
19/09/2018
Quyết định số 3711/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh. Quyết định 147
3668/QĐ-UBND
18/09/2018
Quyết định số 3668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 146
3637/QĐ-UBND
17/09/2018
Quyết định số 3637/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đợt 1) cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 14
3430/QĐ-UBND
04/09/2018
Quyết định số 3430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
3371/QĐ-UBND
30/08/2018
Quyết định số 3371/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định 143
3192/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3192/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 55
3190/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3190/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 40
3195/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3195/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã có thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 51
3222/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3222/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 57
3193/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3193/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 3
3194/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3194/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 7
3199/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng Quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 25
3191/QĐ-UBND
20/08/2018
Quyết định số 3191/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 53
17/2018/QĐ-UBND
14/08/2018
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
18/2018/QĐ-UBND
14/08/2018
Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 13
19/2018/QĐ-UBND
14/08/2018
Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Bãi bỏ Quyết định số 3222/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội tiên tiến xuất sắc và phụ nữ tiên tiến tiêu biểu trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Quyết định 21
20/2018/QĐ-UBND
14/08/2018
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi” “Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 22
22/2018/QĐ-UBND
14/08/2018
Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 34
23/2018/QĐ-UBND
14/08/2018
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định khen thưởng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 39
24/2018/QĐ-UBND
14/08/2018
Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 46
3062/QĐ-UBND
10/08/2018
Quyết định số 3062/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương. Quyết định 43
3118/QĐ-UBND
08/08/2018
Quyết định số 3118/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Ngọc Hân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 52
3007/QĐ-UBND
07/08/2018
Quyết định số 3007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 32
2987/QĐ-UBND
06/08/2018
Quyết định số 2987/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 và chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 58
2988/QĐ-UBND
06/08/2018
Quyết định số 2988/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định 59
2864/QĐ-UBND
27/07/2018
Quyết định số 2864/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động của Hạt Quản lý đê thị xã Quảng Yên giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thị xã Quảng Yên. Quyết định 51
2818/QĐ-UBND
25/07/2018
Quyết định số 2818/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 16
3238/QĐ-UBND
25/07/2018
Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
15/2018/QĐ-UBND
24/07/2018
Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 4 Điều 2 của Quyết định số 2347/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 0
2767/QĐ-UBND
23/07/2018
Quyết định số 2767/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 49
2768/QĐ-UBND
23/07/2018
Quyết định số 2768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 50
2755/QĐ-UBND
23/07/2018
Quyết định số 2755/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
2599/QĐ-UBND
13/07/2018
Quyết định số 2599/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử cấp sở, ngành và cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Quyết định 17
14/2018/QĐ-UBND
13/07/2018
Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
2600/QĐ-UBND
11/07/2018
Quyết định số 2600/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Xây dựng Quảng Ninh. Quyết định 56
2586/QĐ-UBND
10/07/2018
Quyết định số 2586/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Văn Khánh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Quyết định 51
2588/QĐ-UBND
10/07/2018
Quyết định số 2588/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả. Quyết định 52
2552/QĐ-UBND
06/07/2018
Quyết định số 2552/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 28
2553/QĐ-UBND
06/07/2018
Quyết định số 2553/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền phê duyệt thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 30
2554/QĐ-UBND
06/07/2018
Quyết định số 2554/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. Quyết định 32
2566/QĐ-UBND
06/07/2018
Quyết định số 2566/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 54
2568/QĐ-UBND
06/07/2018
Quyết định số 2568/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 55
2418/QĐ-UBND
29/06/2018
Quyết định số 2418/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp Công dân tỉnh. Quyết định 52
2428/QĐ-UBND
29/06/2018
Quyết định số 2428/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể thao. Quyết định 53
2391/QĐ-UBND
28/06/2018
Quyết định số 2391/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 51
2338/QĐ-UBND
25/06/2018
Quyết định số 2338/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Xây dựng Nông thôn mới. Quyết định 49
2368/QĐ-UBND
25/06/2018
Quyết định số 2368/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Quyết định 50
2279/QĐ-UBND
22/06/2018
Quyết định số 2279/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo. Quyết định 23
2205/QĐ-UBND
20/06/2018
Quyết định số 2205/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và lập báo cáo quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 19
2190/QĐ-UBND
19/06/2018
Quyết định số 2190/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương. Quyết định 15
2142/QĐ-UBND
18/06/2018
Quyết định số 2142/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 39
2172/QĐ-UBND
18/06/2018
Quyết định số 2172/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 46
2159/QĐ-UBND
18/06/2018
Quyết định số 2159/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn và đổi tên Ban quản lý Cung quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 3
2188/QĐ-UBND
18/06/2018
Quyết định số 2188/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9
2689/QĐ-UBND
18/06/2018
Quyết định số 2689/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án thủy sản Đông Yên Hưng vào Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên. Quyết định 56
2114/QĐ-UBND
14/06/2018
Quyết định số 2114/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Quyết định 6
2076/QĐ-UBND
12/06/2018
Quyết định số 2076/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 4
2088/QĐ-UBND
12/06/2018
Quyết định số 2088/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử, bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 5
2065/QĐ-UBND
06/06/2018
Quyết định số 2065/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
2066/QĐ-UBND
06/06/2018
Quyết định số 2066/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ lưu trữ, quản lý khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 46
2068/QĐ-UBND
06/06/2018
Quyết định số 2068/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Cẩm Phả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Quyết định 3
1979/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 1979/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phạm Hồng Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 37
1980/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 1980/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Đức Hạnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh QN. Quyết định 38
1981/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 1981/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Quang Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương. Quyết định 39
1986/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 1986/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Đát, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 40
1988/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 1988/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, TP Hạ Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 41
1989/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 1989/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông thuộc Sở GTVT giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 42
12/2018/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Hồng Hà thành phố Hạ Long của Công ty CP Minh Anh tại điểm 3, mục I, phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh. Quyết định 5
13/2018/QĐ-UBND
01/06/2018
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
1832/QĐ-UBND
28/05/2018
Quyết định số 1832/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 4966/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại và đổi tên "Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh" thành "Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh QN". Quyết định 28
1856/QĐ-UBND
28/05/2018
Quyết định số 1856/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân công ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục. Quyết định 32
1859/QĐ-UBND
28/05/2018
Quyết định số 1859/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thuộc Sở GTVT giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục. Quyết định 33
1881/QĐ-UBND
28/05/2018
Quyết định số 1881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển một số nhiệm vụ thuộc Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh QN giai đoạn 2010 - 2020 Quyết định 34
2172/QĐ-UBND
18/05/2018
Quyết định số 1736/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế về công tác trực ban phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 22
1674/QĐ-UBND
16/05/2018
Quyết định số 1674/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 48
1615/QĐ-UBND
11/05/2018
Quyết định số 1615/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội phê duyệt 11 công việc/thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định 18
1616/QĐ-UBND
11/05/2018
Quyết định số 1616/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Sở lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt 08 công việc/ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Quyết định 20
1552/QĐ-UBND
07/05/2018
Quyết định số 1552/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá 17 ô đất thuộc dự án Nhóm nhà ở tại tổ 2, khu 7A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 37
1553/QĐ-UBND
07/05/2018
Quyết định số 1553/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá 11 ô đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 40
1566/QĐ-UBND
07/05/2018
Quyết định số 1566/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Huệ, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Hạ Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Quyết định 43
1568/QĐ-UBND
07/05/2018
Quyết định số 1568/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Đuyến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 44
1569/QĐ-UBND
07/05/2018
Quyết định số 1569/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Giang, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Hạ Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Quyết định 46
1456/QĐ-UBND
27/04/2018
Quyết định số 1456/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 29
1384/QĐ-UBND
24/04/2018
Quyết định số 1384/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất và bố trí đất ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục công trình Nút giao Phong Hải thuộc dự án đường nối thành phố Hạ Long với Cầu Bạch Đằng tại phường Phong Hải và xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên. Quyết định 26
11/2018/QĐ-UBND
23/04/2018
Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định 17
10/2018/QĐ-UBND
20/04/2018
Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
1313/QĐ-UBND
20/04/2018
Quyết định số 1313/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 7
1316/QĐ-UBND
20/04/2018
Quyết định số 1316/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh sáp nhập Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh vào Bảo tàng và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Quảng Ninh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 20
1278/QĐ-UBND
18/04/2018
Quyết định số 1278/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 40
09/2018/QĐ-UBND
18/04/2018
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
1267/QĐ-UBND
17/04/2018
Quyết định số 1267/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. Quyết định 25
08/2018/QĐ-UBND
13/04/2018
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9
1096/QĐ-UBND
10/04/2018
Quyết định số 1096/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Quyết định 24
1094/QĐ-UBND
09/04/2018
Quyết định số 1094/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 19
1095/QĐ-UBND
09/04/2018
Quyết định số 1095/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Quyết định 46
1066/QĐ-UBND
04/04/2018
Quyết định số 1066/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 44
1068/QĐ-UBND
04/04/2018
Quyết định số 1068/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 45
977/QĐ-UBND
30/03/2018
Quyết định số 977/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời xác định các sản phẩm, chuỗi sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm OCOP định hướng cấp Quốc gia giai đoạn 2018-2020. Quyết định 34
978/QĐ-UBND
30/03/2018
Quyết định số 978/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm, giai đoạn 2017 - 2020. Quyết định 42
06/2018/QĐ-UBND
30/03/2018
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Quyết định 3
07/2018/QĐ-UBND
30/03/2018
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020. Quyết định 3
920/QĐ-UBND
24/03/2018
Quyết định số 920/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
918/QĐ-UBND
22/03/2018
Quyết định số 918/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 26
919/QĐ-UBND
22/03/2018
Quyết định số 919/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 27
824/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 824/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 55
915/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 915/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 58
916/QĐ-UBND
16/03/2018
Quyết định số 916/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quyết định 59
793/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 793/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
897/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tich UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 52
899/QĐ-UBND
14/03/2018
Quyết định số 899/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Quyết định 54
898/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 898/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao bà Lê Ngọc Hân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 53
895/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 895/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Công Lực. Quyết định 40
896/QĐ-UBND
12/03/2018
Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 41
05/2018/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 5
04/2018/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 4
749/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 749/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp theo Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11//2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 24
816/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 816/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 28
818/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 818/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
819/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Đuyến, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 31
826/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 826/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khang, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 33
828/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Doãn, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
838/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 838/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 35
868/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 38
889/QĐ-UBND
09/03/2018
Quyết định số 889/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND Huyện ủy Hoành Bồ nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 39
690/QĐ-UBND
07/03/2018
Quyết định số 690/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 11
03/2018/QĐ-UBND
07/03/2018
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 Quy định phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
611/QĐ-UBND
05/03/2018
Quyết định số 611/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
661/QĐ-UBND
05/03/2018
Quyết định số 661/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Danh mục văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017. Quyết định 39
464/QĐ-UBND
13/02/2018
Quyết định số 464/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. Quyết định 41
391/QĐ-UBND
08/02/2018
Quyết định số 391/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Quyết định 33
347/QĐ-UBND
01/02/2018
Quyết định số 347/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch năm 2018 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 8
02/2018/QĐ-UBND
31/01/2018
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
09/QĐ-HĐTĐ
30/01/2018
Quyết định số 09/QĐ-HĐTĐ của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh Quyết định 26
265/QĐ-UBND
26/01/2018
Quyết định số 265/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Quyết định 23
266/QĐ-UBND
26/01/2018
Quyết định số 266/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Quyết định 24
268/QĐ-UBND
26/01/2018
Quyết định số 268/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quyết định 25
199/QĐ-UBND
23/01/2018
Quyết định số 199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định 3
01/2018/QĐ-UBND
20/01/2018
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. Quyết định 13
112/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 112/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Quyết định 42
113/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 113/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành "Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh QN năm 2018". Quyết định 46
114/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 114/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. Quyết định 50
128/QĐ-UBND
17/01/2018
Quyết định số 128/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 58
74/QĐ-UBND
11/01/2018
Quyết định số 74/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn