TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 26 tháng 4 năm 2017
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
556/QĐ-UBND
23/02/2017
Quyết định số 556/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 1, Điều 10, Quyết định số 2928/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng lại Khu chung cư Lô 4, 5 tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long. Quyết định 53
514/2017/QĐ-UBND
20/02/2017
Quyết định số 514/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định về giao các thửa đất xen kẹp, dôi dư trong khu dân cư cho hộ gia đình, cá nhân để hợp thửa làm đất ở trên địa bàn tỉnh. Quyết định 50
444/QĐ-UBND
14/02/2017
Quyết định số 444/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
439/QĐ-UBND
13/02/2017
Quyết định số 439/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 26
458/2017/QĐ-UBND
13/02/2017
Quyết định số 458/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 33
388/2017/QĐ-UBND
08/02/2017
Quyết định số 388/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người đại diện theo ủy quyền đối với phân vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
344/QĐ-UBND
25/01/2017
Quyết định số 344/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 20
353/2017/QĐ-UBND
25/01/2017
Quyết định số 353/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị quy định giá dịch vụ trông giữ xe tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 31
354/2017/QĐ-UBND
25/01/2017
Quyết định số 354/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do địa phương quản lý. Quyết định 37
300/QĐ-UBND
24/01/2017
Quyết định số 300/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh. Quyết định 11
316/2017/QĐ-UBND
24/01/2017
Quyết định số 316/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 17
236/2017/QĐ-UBND
19/01/2017
Quyết định số 236/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, mức chi thù lao cho người trực tiếp chi trả chế độ và mức chi cho công tác quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
233/2017/QĐ-UBND
18/01/2017
Quyết định số 233/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định việc thực hiện chế độ cử tuyển vào các Sở Giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 47
204/2017/QĐ-UBND
17/01/2017
Quyết định số 204/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước đối với bãi trông giữ xe tại khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử của Công ty CP Phát triển Tùng Lâm. Quyết định 29
209/2017/QĐ-UBND
17/01/2017
Quyết định số 209/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên bãi triều, mặt nước biển trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 32
102/2017/QĐ-UBND
10/01/2017
Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định 15
110/2017/QĐ-UBND
10/01/2017
Quyết định số 110/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long ban hành kèm theo Quyết định số 4088/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 và Quyết định số 1069/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 18
121/2017/QĐ-UBND
10/01/2017
Quyết định số 121/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 21

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn