TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 19 tháng 10 năm 2020
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
UBND Tỉnh Quảng Ninh
27/2020/QĐ-UBND
12/08/2020
Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 26
2970/QĐ-UBND
12/08/2020
Quyết định số 2970/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 55
2868/QĐ-UBND
11/08/2020
Quyết định số 2868/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 54
25/2020/QĐ-UBND
07/08/2020
Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 4133/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 25
2789/QĐ-UBND
04/08/2020
Quyết định số 2789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hà Thị Thanh Lê, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội. Quyết định 52
2668/QĐ-UBND
31/07/2020
Quyết định số 2668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 51
2688/QĐ-UBND
31/07/2020
Quyết định số 2688/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định 51
2624/QĐ-UBND
29/07/2020
Quyết định số 2624/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Quyết định 43
24/2020/QĐ-UBND
28/07/2020
Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 12
23/2020/QĐ-UBND
17/07/2020
Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Quyết định 3

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn