TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 10 tháng 12 năm 2022
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
02/2022/NQ-HĐND
04/11/2022
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2027. Nghị quyết 5
03/2022/NQ-HĐND
04/11/2022
Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025. Nghị quyết 8
04/2022/NQ-HĐND
04/11/2022
Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 16
124/NQ-HĐND
04/11/2022
Nghị quyết số 124/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 20
UBND Tỉnh Quảng Ninh
3173/QĐ-UBND
31/10/2022
Quyết định số 3173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 48
3176/QĐ-UBND
31/10/2022
Quyết định số 3176/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Quyết định 54
3145/QĐ-UBND
28/10/2022
Quyết định số 3145/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh. Quyết định 45
38/2022/QĐ-UBND
25/10/2022
Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 36
39/2022/QĐ-UBND
25/10/2022
Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sửa đổi Điều 4 của quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, ngành đào tạo và tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 38
3104/QĐ-UBND
25/10/2022
Quyết định số 3104/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022. Quyết định 43
06/CT-UBND
19/10/2022
Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chỉ thị 40
37/2022/QĐ-UBND
17/10/2022
Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy định tiêu chuẩn chức danh công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 32
gogoanime

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn