TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Ngày 27 tháng 9 năm 2022
MỤC LỤC
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
104/2022/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số lệ phí quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh. Nghị quyết 3
109/2022/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 109/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 6
110/2022/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết 8
100/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết 13
101/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghị quyết 24
102/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 32
105/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Nghị quyết 47
103/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh. Nghị quyết 39
106/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2022; Điều chỉnh tên, diện tích thu hồi đất, loại đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2016, số 192/NQ-HĐND ngày 30/7/2019, số 60/NQ-HĐND n Nghị quyết 61
107/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 103
108/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết 105
111/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh: Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí. Nghị quyết 128
113/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. Nghị quyết 140
115/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc Về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Nghị quyết 153
gogoanime

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn