"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Đông Triều ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về việc phê chuẩn phân bổ dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2010.
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu - chi ngân sách huyện, xã năm 2008.
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về chương trình hoạt động giám sát năm 2010.
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về việc phân loại đô thị đối với thị trấn Đông Triều và thị trấn Mạo Khê huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về tăng cường công tác đảm bảo An ninh - trật tự trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu - chi ngân sách huyện, xã năm 2007
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Triều đến năm 2010 và định hướng quy hoạch đến năm 2020
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về việc đề nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về chương trình hoạt động giám sát năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XVII đối với ông Nguyễn Văn Sinh.
[ Ban hành: 31/07/2008 ] [ Hiệu lực: 31/07/2008 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Đông Triều đối với ông Nguyễn Văn Sinh.
[ Ban hành: 31/07/2008 ] [ Hiệu lực: 31/07/2008 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Đông Triều.
[ Ban hành: 31/07/2008 ] [ Hiệu lực: 31/07/2008 ]
Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc tiếp tục lập lại trật tự trong khai thác, kinh doanh than trái phép trên địa bàn huyện Đông Triều.
[ Ban hành: 31/07/2008 ] [ Hiệu lực: 31/07/2008 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về nhiệm vụ kinh tế 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 31/07/2008 ] [ Hiệu lực: 31/07/2008 ]
Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về chương trình hoạt động giám sát năm 2008.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu - chi ngân sách huyện, xã năm 2006.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện khóa XVII đối với ông Nguyễn Đoàn Dũng.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đông Triều khóa XVII.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Đông Triều đối với ông Lưu Xuân Giới và ông Nguyễn Trung Tiến.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Đông Triều.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc phê chuẩn phân bổ sự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2008.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đến năm 2010.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 28/12/2007 ] [ Hiệu lực: 28/12/2007 ]
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện khoá XVII đối với bà Lương Thị Hạnh.
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về việc đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Đông Triều về chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]