"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Cô Tô ban hành
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số: 01/2007/CT-UBND của UBND huyện Cô Tô về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên Đán Đinh Hợi 2007.
[ Ban hành: 24/06/2010 ] [ Hiệu lực: 24/06/2010 ]
Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô về việc hỗ trợ cho học sinh Trung học phổ thông
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 50/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô về phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2009, một số cơ chế biện pháp điều hành Ngân sách năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 51/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô về nhiệm vụ năm 2009
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 26/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai thị trấn Cô Tô đến năm 2010.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 27/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Nghị quyết 30/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 30/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về việc quy định tạm thời một số chế độ và kinh phí đảm bảo hoạt động của HĐND huyện Cô Tô.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Nghị quyết 31/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 31/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Nghị quyết 33/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 33/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm kỳ cuối huyện Cô Tô giai đoạn 2006- 2010.
[ Ban hành: 06/07/2007 ] [ Hiệu lực: 06/07/2007 ]
Chỉ thị 06/2007/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số: 06/2007/CT-UBND của UBND huyện Cô Tô về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý từ ngày 01/6/2007 đến ngày 26/9/2007.
[ Ban hành: 01/06/2007 ] [ Hiệu lực: 01/06/2007 ]
Nghị quyết 20/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 20/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về lập dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước của huyện năm 2007; một số cơ chế biện pháp điều hành NSNN năm 2007.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 21/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về nhiệm vụ năm 2007.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 22/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 22/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em huyện Cô Tô (từ nay đến năm 2010).
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Cô Tô “về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.”
[ Ban hành: 20/07/2006 ] [ Hiệu lực: 20/07/2006 ]
Chỉ thị 01/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của UBND huyện Cô Tô về nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2006.
[ Ban hành: 21/02/2006 ] [ Hiệu lực: 21/02/2006 ]