"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Hải Hà ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 116/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 116/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 117/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về phân bổ chi ngân sách bằng nguồn tăng thu năm 2008
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 118/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về việc phân bổ chi ngân sách bằng nguồn dự phòng năm 2008
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 119/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về việc phê chuẩn dự toán phân bổ Ngân sách và đầu tư XDCB năm 2009
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà Ban hành quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện; thông qua ngân sách chi cho hoạt động của HĐND huyện năm 2009
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 121/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế đối với ông Vũ Minh Diễm; miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá II, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với bà Phạm Thị Lan
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 122/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khoá II, nhiệm kỳ 2004 - 2009
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 123/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 123/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khoá II, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với bà Phạm Thị Lan, ông Nguyễn Khắc Vên, ông Nguyễn Hồng Việt
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 124/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 124/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện khoá II, nhiệm kỳ 2004 -2009
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 125/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 126/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 126/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
[ Ban hành: 26/12/2009 ] [ Hiệu lực: 26/12/2009 ]
Nghị quyết 56/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 22/07/2008 ] [ Hiệu lực: 22/07/2008 ]
Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 112/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 112/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về thực hiện thu, chi nguồn tăng thu ngân sách năm 2007.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 113/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 113/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 114/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 114/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Hải Hà.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 115/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Lê Mạnh Cường.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 116/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 117/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện Hải Hà khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 118/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hải Hà khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 119/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 119/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 120/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 57/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 57/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 58/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 58/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006.
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 59/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá II (nhiệm kỳ 2004 - 2009).
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 60/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 60/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc quy định tạm thời một số chế độ và kinh phí đảm bảo hoạt động của HĐND huyện Hải Hà.
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết số 99/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 99/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2007.
[ Ban hành: 28/12/2006 ] [ Hiệu lực: 28/12/2006 ]
Nghị quyết 100/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 100/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc phê chuẩn tổng dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
[ Ban hành: 28/12/2006 ] [ Hiệu lực: 28/12/2006 ]
Nghị quyết 101/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 101/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về thực hiện thu, chi nguồn tăng thu ngân sách năm 2006.
[ Ban hành: 28/12/2006 ] [ Hiệu lực: 28/12/2006 ]
Nghị quyết 102/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 102/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Hải Hà về việc trích ngân sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông – lâm – ngư nghiệp giai đoạn 2007 – 2010.
[ Ban hành: 28/12/2006 ] [ Hiệu lực: 28/12/2006 ]