"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Tiên Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 50/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 51/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên ban hành Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 52/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về việc lập dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 53/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2009
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 54/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban Pháp chế, HĐND khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó ban Pháp chế, HĐND khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 56/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Tiên Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Đỗ Đức Vinh
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Tiên Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
[ Ban hành: 25/12/2008 ] [ Hiệu lực: 25/12/2008 ]
Nghị quyết 48/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 26/12/2007 ] [ Hiệu lực: 26/12/2007 ]
Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về lập dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008.
[ Ban hành: 26/12/2007 ] [ Hiệu lực: 26/12/2007 ]
Nghị quyết 42/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Tiên Yên.
[ Ban hành: 26/12/2007 ] [ Hiệu lực: 26/12/2007 ]
Nghị quyết 43/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc thông qua Chương trình phát triển Thể dục thể thao của huyện (giai đoạn 2007-2010) và định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 26/12/2007 ] [ Hiệu lực: 26/12/2007 ]
Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên thông qua Đề án: Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2006-2020).
[ Ban hành: 26/12/2007 ] [ Hiệu lực: 26/12/2007 ]
Nghị quyết 45/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc thông qua Đề án duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và từng bước phổ cập giáo dục Trung học huyện Tiên Yên (giai đoạn 2007-2015).
[ Ban hành: 26/12/2007 ] [ Hiệu lực: 26/12/2007 ]
Nghị quyết 46/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
[ Ban hành: 26/12/2007 ] [ Hiệu lực: 26/12/2007 ]
Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
[ Ban hành: 25/07/2007 ] [ Hiệu lực: 25/07/2007 ]
Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2007.
[ Ban hành: 25/07/2007 ] [ Hiệu lực: 25/07/2007 ]
Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc thông qua dự thảo báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Yên thời kỳ 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 25/07/2007 ] [ Hiệu lực: 25/07/2007 ]
Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 25/07/2007 ] [ Hiệu lực: 25/07/2007 ]
Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc lập dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
[ Ban hành: 09/01/2007 ] [ Hiệu lực: 09/01/2007 ]
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc Phê chuẩn Đề án thẩm định phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn.
[ Ban hành: 09/01/2007 ] [ Hiệu lực: 09/01/2007 ]
Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
[ Ban hành: 09/01/2007 ] [ Hiệu lực: 09/01/2007 ]
Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2007.
[ Ban hành: 09/01/2007 ] [ Hiệu lực: 09/01/2007 ]
Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên “Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005”.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên “V/v điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách địa phương, bổ sung, sửa đổi một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách didaj phương năm 2006”.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên “V/v thông qua kế hoạch sử dụng đất đai huyện Tiên yên giai đoạn 2006-2010”.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về việc phê chuẩn đề án thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]
Nghị định 10/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tiên Yên về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
[ Ban hành: 21/07/2006 ] [ Hiệu lực: 21/07/2006 ]