"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Vân Đồn ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 3565 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Chấp thuận địa điểm xây dựng Khu kinh doanh tổng hợp và Dịch vụ cảng tại Cụm cảng Km6, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả
[ Ban hành: 14/05/2009 ] [ Hiệu lực: 14/05/2009 ]
Quyết định 28/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Vân Đồn.
[ Ban hành: 21/12/2007 ] [ Hiệu lực: 21/12/2007 ]
Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Vân Đồn.
[ Ban hành: 21/12/2007 ] [ Hiệu lực: 21/12/2007 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn đối với ông Lê Minh Tiệp.
[ Ban hành: 21/12/2007 ] [ Hiệu lực: 21/12/2007 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn.
[ Ban hành: 21/12/2007 ] [ Hiệu lực: 21/12/2007 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về lập dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước của huyện năm 2008.
[ Ban hành: 21/12/2007 ] [ Hiệu lực: 21/12/2007 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về chương trình giám sát năm 2008.
[ Ban hành: 21/12/2007 ] [ Hiệu lực: 21/12/2007 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 21/12/2007 ] [ Hiệu lực: 21/12/2007 ]
Quyết định 873/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 873/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Vân Đồn về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của huyện Vân Đồn.
[ Ban hành: 08/10/2007 ] [ Hiệu lực: 08/10/2007 ]
Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 25/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006.
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 26/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về việc quy định một số chế độ và kinh phí đảm bảo hoạt động của HĐND huyện Vân Đồn (theo Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của HĐND tỉnh Quảng Ninh).
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 27/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 20/07/2007 ] [ Hiệu lực: 20/07/2007 ]
Nghị quyết 22/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 22/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2007.
[ Ban hành: 21/12/2006 ] [ Hiệu lực: 21/12/2006 ]
Nghị quyết 23/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 23/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2007.
[ Ban hành: 19/12/2006 ] [ Hiệu lực: 19/12/2006 ]
Nghị quyết 24/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 24/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về chương trình giám sát năm 2007.
[ Ban hành: 19/12/2006 ] [ Hiệu lực: 19/12/2006 ]
Nghị định 22/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
[ Ban hành: 26/07/2006 ] [ Hiệu lực: 26/07/2006 ]
Nghị định 23/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Vân Đồn “V/v phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2005”
[ Ban hành: 26/07/2006 ] [ Hiệu lực: 26/07/2006 ]