"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND TP Cẩm Phả ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 10/03/2015 ] [ Hiệu lực: 10/03/2015 ]
Nghị quyết 198/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố; một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2014.
[ Ban hành: 26/12/2013 ] [ Hiệu lực: 26/12/2013 ]
Nghị quyết 199/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 199/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.
[ Ban hành: 26/12/2013 ] [ Hiệu lực: 26/12/2013 ]
Nghị quyết 200/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 200/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc thông qua Đề cương và kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[ Ban hành: 26/12/2013 ] [ Hiệu lực: 26/12/2013 ]
Nghị quyết 201/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 201/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc bổ sung giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dụng cở sở vật chất các trường đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện Nghị quyết số 200/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND thành phố.
[ Ban hành: 26/12/2013 ] [ Hiệu lực: 26/12/2013 ]
Nghị quyết 202/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 202/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc hỗ trợ kinh phí cho Phó công an xã và lực lượng công an viên thường trực tại xã; công an viên tại thôn, bản làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu.
[ Ban hành: 26/12/2013 ] [ Hiệu lực: 26/12/2013 ]
Nghị quyết 204/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 204/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014.
[ Ban hành: 26/12/2013 ] [ Hiệu lực: 26/12/2013 ]
Nghị quyết 205/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 205/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.
[ Ban hành: 26/12/2013 ] [ Hiệu lực: 26/12/2013 ]
Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 24/07/2013 ] [ Hiệu lực: 24/07/2013 ]
Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.
[ Ban hành: 24/07/2013 ] [ Hiệu lực: 24/07/2013 ]
Nghị quyết 195/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 195/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Nguyễn Thị Hòa.
[ Ban hành: 20/12/2011 ] [ Hiệu lực: 20/12/2011 ]
Nghị quyết 196/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 196/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2012.
[ Ban hành: 20/12/2011 ] [ Hiệu lực: 20/12/2011 ]
Nghị quyết 198/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc bãi bỏ hỗ trợ kinh phí mức 300.000 đồng/tháng cho Phó chỉ huy trưởng quân sự xã, phường.
[ Ban hành: 20/12/2011 ] [ Hiệu lực: 20/12/2011 ]
Nghị quyết 199/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 199/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc hỗ trợ tiền xe đi lại cho cán bộ, viên chức công tác tại phân trạm Y tế và cán bộ, giáo viên công tác tại khu vực Đồng Mỏ, Bến Ván - phường mông Dương.
[ Ban hành: 20/12/2011 ] [ Hiệu lực: 20/12/2011 ]
Nghị quyết 200/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 200/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về xây dựng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Cẩm Phả giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020.
[ Ban hành: 20/12/2011 ] [ Hiệu lực: 20/12/2011 ]
Nghị quyết 202/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 202/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
[ Ban hành: 20/12/2011 ] [ Hiệu lực: 20/12/2011 ]
Nghị quyết 161/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Cẩm Phả, thuộc tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 28/09/2011 ] [ Hiệu lực: 28/09/2011 ]
Nghị quyết 135/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 135/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 106/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND thị xã về việc thực hiện thu, chi ngân sách năm 2010; lập dự toán và phân bổ ngân sách năm 2011; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2011.
[ Ban hành: 20/07/2011 ] [ Hiệu lực: 20/07/2011 ]
Nghị quyết 136/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 136/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách thị xã.
[ Ban hành: 20/07/2011 ] [ Hiệu lực: 20/07/2011 ]
Nghị quyết 137/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 137/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016.
[ Ban hành: 20/07/2011 ] [ Hiệu lực: 20/07/2011 ]
Nghị quyết 138/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 138/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.
[ Ban hành: 20/07/2011 ] [ Hiệu lực: 20/07/2011 ]
Nghị quyết 103/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 103/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân thị xã Cẩm Phả về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011.
[ Ban hành: 24/12/2010 ] [ Hiệu lực: 24/12/2010 ]
Nghị quyết 104/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân thị xã Cẩm Phả về việc nâng mức hỗ trợ cho Lực lượng Trật tự viên của thị xã năm 2011.
[ Ban hành: 24/12/2010 ] [ Hiệu lực: 24/12/2010 ]
Nghị quyết 105/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân thị xã Cẩm Phả về xây dựng Nông thôn mới thị xã Cẩm Phả giai đoạn 2010-2015.
[ Ban hành: 24/12/2010 ] [ Hiệu lực: 24/12/2010 ]
Nghị quyết 106/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 106/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân thị xã Cẩm Phả về việc thực hiện thu, chi ngân sách năm 2010; Lập dự toán và phân bổ ngân sách năm 2011; Cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2011.
[ Ban hành: 24/12/2010 ] [ Hiệu lực: 24/12/2010 ]
Nghị quyết 107/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 107/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân thị xã Cẩm Phả về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.
[ Ban hành: 24/12/2010 ] [ Hiệu lực: 24/12/2010 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2011.
[ Ban hành: 24/09/2010 ] [ Hiệu lực: 24/09/2010 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị xã Cẩm Phả khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2011.
[ Ban hành: 24/09/2010 ] [ Hiệu lực: 24/09/2010 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004-2011.
[ Ban hành: 24/09/2010 ] [ Hiệu lực: 24/09/2010 ]
Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của HĐND thị xã Cẩm Phả về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa XVIII.
[ Ban hành: 24/09/2010 ] [ Hiệu lực: 24/09/2010 ]