"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND Huyện Ba Chẽ ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc xây dựng chương trình Nghị Quyết để thông qua kỳ họp năm 2010 HĐND huyện khoá 17 nhiệm kỳ 2004-2011.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về việc phân bổ thu-chi ngân sách nhà nước huyện Ba Chẽ năm 2010.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Quyết định 06/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 11/07/2008 ] [ Hiệu lực: 11/07/2008 ]
Chỉ thị 92/2007/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số: 92/2007/CT-UBND của UBND huyện Bình Liêu về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn huyện Bình Liêu
[ Ban hành: 22/03/2007 ] [ Hiệu lực: 22/03/2007 ]