"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND Huyện Cô Tô ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 953/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 953/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Đầm Hà ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện.
[ Ban hành: 10/10/2006 ] [ Hiệu lực: 10/10/2006 ]
Quyết định 869/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 869/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Đầm Hà về việc ban hành Quy định đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đất, đá, than và vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc huyện Đầm Hà.
[ Ban hành: 13/09/2006 ] [ Hiệu lực: 13/09/2006 ]
Quyết định 715/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 715/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Đầm Hà ban hành chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
[ Ban hành: 01/08/2006 ] [ Hiệu lực: 01/08/2006 ]
Chỉ thị 15/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của UBND huyện Đầm Hà về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2006.
[ Ban hành: 25/07/2006 ] [ Hiệu lực: 25/07/2006 ]