"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND Huyện Yên Hưng ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 2889/2008/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2889/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Hưng về việc ban hành Quy định tạm thời phân cấp quản lý đầu tư, thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế và dự toán, giám sát đánh giá đầu tư và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2008.
[ Ban hành: 22/07/2008 ] [ Hiệu lực: 22/07/2008 ]
Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2008.
[ Ban hành: 22/07/2008 ] [ Hiệu lực: 22/07/2008 ]
Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc điều chỉnh lương cho cán bộ giáo viên mần non làm việc theo chế độ hợp đồng trong các trường bán công, công lập trên địa bàn huyện Yên Hưng.
[ Ban hành: 22/07/2008 ] [ Hiệu lực: 22/07/2008 ]
Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc bãi bỏ thực hiện quy định đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo phần IV Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/7/2004 của HĐND huyện khóa XVII.
[ Ban hành: 22/07/2008 ] [ Hiệu lực: 22/07/2008 ]
Quyết định 665/2008/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 665/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Hưng về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Yên Hưng.
[ Ban hành: 28/03/2008 ] [ Hiệu lực: 28/03/2008 ]
Quyết định 666/2008/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 666/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Hưng về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Hưng.
[ Ban hành: 28/03/2008 ] [ Hiệu lực: 28/03/2008 ]
Quyết định 2551/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2551/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Hưng ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Yên Hưng.
[ Ban hành: 18/10/2007 ] [ Hiệu lực: 18/10/2007 ]
Quyết định 2115/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2115/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Hưng ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, trình duyệt hồ sơ cấp phép xây dựng công trình , nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn trên địa bàn huyện Yên Hưng.
[ Ban hành: 14/09/2007 ] [ Hiệu lực: 14/09/2007 ]
Quyết định 2003/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2003/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Hưng về việc ban hành quy định tạm thời phân cấp quản lý đầu tư, thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật và dự toán; giám sát đánh giá đầu tư và quyết toán vốn đầu tư công trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa phương.
[ Ban hành: 10/09/2007 ] [ Hiệu lực: 10/09/2007 ]
Quyết định 1462/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1462/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Hưng ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Yên Hưng.
[ Ban hành: 27/07/2006 ] [ Hiệu lực: 27/07/2006 ]