"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND TP Móng Cái ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả khoá XIX, nhiệm kỳ 2011-2016.
[ Ban hành: 26/03/2014 ] [ Hiệu lực: 26/03/2014 ]
Nghị quyết 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả khoá XIX
[ Ban hành: 26/03/2014 ] [ Hiệu lực: 26/03/2014 ]
Nghị quyết 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
[ Ban hành: 26/03/2014 ] [ Hiệu lực: 26/03/2014 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
[ Ban hành: 26/03/2014 ] [ Hiệu lực: 26/03/2014 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành
[ Ban hành: 26/03/2014 ] [ Hiệu lực: 26/03/2014 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
[ Ban hành: 26/03/2014 ] [ Hiệu lực: 26/03/2014 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cẩm Phả về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
[ Ban hành: 26/03/2014 ] [ Hiệu lực: 26/03/2014 ]
Quyết định 2215/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2215/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]