"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND TP Uông Bí ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái Ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Móng Cái
[ Ban hành: 09/01/2009 ] [ Hiệu lực: 09/01/2009 ]
Quyết định 1447/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số: 1447/2007/QĐ-UBND của UBND thị xã Móng Cái về việc giao nhiệm vụ thu phí xây dựng, phí vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã.
[ Ban hành: 29/05/2007 ] [ Hiệu lực: 29/05/2007 ]
Quyết định 1448/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số: 1448/2007/QĐ-UBND của UBND thị xã Móng Cái về việc giao cho UBND các xã, phường thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân cư.
[ Ban hành: 29/05/2007 ] [ Hiệu lực: 29/05/2007 ]
Quyết định 2512/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2512/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định về đảm bảo trật tự đô thị; công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ các công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thị xã Uông Bí”.
[ Ban hành: 06/11/2006 ] [ Hiệu lực: 06/11/2006 ]
Quyết định 2220/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2220/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Phòng Tài Chính - Kế hoạch”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2221/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2221/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2222/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2222/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ - LĐTB&XH thị xã”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2223/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2223/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Phòng Tư pháp thị xã”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2215/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2215/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2216/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2216/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ủy ban DS-GĐ&TE thị xã”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2217/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2217/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Thanh tra thị xã Uông Bí”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2218/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2218/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Y tế”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Quyết định 2219/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2219/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Giáo dục Uông Bí”.
[ Ban hành: 04/10/2006 ] [ Hiệu lực: 04/10/2006 ]
Chỉ thị 18/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng trên địa bàn thị xã Uông Bí”.
[ Ban hành: 31/08/2006 ] [ Hiệu lực: 31/08/2006 ]
Chỉ thị 16/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của UBND thị xã Uông Bí về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2006-2007.
[ Ban hành: 24/08/2006 ] [ Hiệu lực: 24/08/2006 ]
Chỉ thị 15/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của UBND thị xã Uông Bí “V/v tăng cường quản lý xây dựng nhà, các công trình và trồng cây hai bên kênh làm mát Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí thuộc địa bàn phường Quang Trung và xã Điền Công, thị xã Uông Bí”.
[ Ban hành: 08/08/2006 ] [ Hiệu lực: 08/08/2006 ]