"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND TP Uông Bí ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái Ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Móng Cái
[ Ban hành: 09/01/2009 ] [ Hiệu lực: 09/01/2009 ]
Chỉ thị 201/2007/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 201/2007/CT-UBND của UBND thị xã Móng Cái về việc triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế.
[ Ban hành: 15/08/2007 ] [ Hiệu lực: 15/08/2007 ]
Quyết định 1857/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1857/2007/QĐ-UBND của UBND thị xã Móng Cái về việc ban hành bản Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại UBND thị xã Móng Cái.
[ Ban hành: 19/07/2007 ] [ Hiệu lực: 19/07/2007 ]
Quyết định 1447/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số: 1447/2007/QĐ-UBND của UBND thị xã Móng Cái về việc giao nhiệm vụ thu phí xây dựng, phí vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã.
[ Ban hành: 29/05/2007 ] [ Hiệu lực: 29/05/2007 ]
Quyết định 1448/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số: 1448/2007/QĐ-UBND của UBND thị xã Móng Cái về việc giao cho UBND các xã, phường thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân cư.
[ Ban hành: 29/05/2007 ] [ Hiệu lực: 29/05/2007 ]
Chỉ thị 73/2007/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số: 73/2007/CT-UBND của UBND thị xã Móng Cái về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn Thị xã.
[ Ban hành: 26/03/2007 ] [ Hiệu lực: 26/03/2007 ]
Chỉ thị 73/2007/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số: 73/2007/CT-UBND của UBND thị xã Móng Cái về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn Thị xã.
[ Ban hành: 26/03/2007 ] [ Hiệu lực: 26/03/2007 ]
Quyết định 500/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số: 500/2007/QĐ-UBND của UBND thị xã Móng Cái về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, trình dự thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị xã.
[ Ban hành: 02/02/2007 ] [ Hiệu lực: 02/02/2007 ]
Chỉ thị 121/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 121/2006/CT-UBND của UBND thị xã Móng Cái “V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thị xã Móng Cái”.
[ Ban hành: 26/07/2006 ] [ Hiệu lực: 26/07/2006 ]
Quyết định 1116/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1116/2006/QĐ-UBND của UBND thị xã Móng Cái “V/v quy định tạm thời các tuyến đường, phố để áp dụng thu phí vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng”.
[ Ban hành: 25/05/2006 ] [ Hiệu lực: 25/05/2006 ]