"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.
[ Ban hành: 06/09/2023 ] [ Hiệu lực: 06/10/2023 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai ngay các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 13/06/2023 ] [ Hiệu lực: 13/07/2023 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý xây thô, thiết kế mẫu nhà ở tại các dự án khu đô thị, nhóm nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/06/2023 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2023.
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 19/10/2022 ] [ Hiệu lực: 19/10/2022 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2022.
[ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thương binh - liệt sỹ, nâng cao mức sống cho người có công với cách mạng.
[ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng Tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.
[ Ban hành: 28/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 27/12/2021 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.
[ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2030.
[ Ban hành: 13/10/2021 ] [ Hiệu lực: 13/10/2021 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 04/10/2021 ] [ Hiệu lực: 04/10/2021 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 30/09/2021 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
[ Ban hành: 19/08/2021 ] [ Hiệu lực: 19/08/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022; Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 27/04/2021 ] [ Hiệu lực: 27/04/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 25/02/2021 ] [ Hiệu lực: 25/02/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động và hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển và kinh doanh than 02 tháng cuối năm 2020 và Quý I/2021.
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị 11/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về về việc quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 14/08/2020 ] [ Hiệu lực: 14/08/2020 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị; quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 01/06/2020 ] [ Hiệu lực: 01/06/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường triển khai các biện pháp Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020.
[ Ban hành: 29/05/2020 ] [ Hiệu lực: 29/05/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đối với khu vực Vịnh Cửa Lục.
[ Ban hành: 05/05/2020 ] [ Hiệu lực: 05/05/2020 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phát triển, sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/04/2020 ] [ Hiệu lực: 08/04/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn vật nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 23/03/2020 ] [ Hiệu lực: 23/03/2020 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 27/02/2020 ] [ Hiệu lực: 27/02/2020 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, góp phần bảo đảm ổn định tình hình ANCT và trật tự ATXH, phục vụ việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
[ Ban hành: 20/01/2020 ] [ Hiệu lực: 20/01/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 28/11/2019 ] [ Hiệu lực: 28/11/2019 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.
[ Ban hành: 15/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/11/2019 ]