"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị định
Tổng số: văn bản

Nghị định 3245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3245/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đổi tên một số trường có cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 07/11/2022 ] [ Hiệu lực: 07/11/2022 ]
Nghị định 34/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thời gian tính hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh và đội tuyển tỉnh.
[ Ban hành: 11/10/2022 ] [ Hiệu lực: 11/10/2022 ]
Nghị định 2675/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2675/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y Dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
[ Ban hành: 19/09/2022 ] [ Hiệu lực: 19/09/2022 ]
Nghị định 3018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021.
[ Ban hành: 14/08/2020 ] [ Hiệu lực: 14/08/2020 ]
Nghị định 232/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 07/12/2019 ] [ Hiệu lực: 07/12/2019 ]
Nghị định 3862/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3862/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 13/09/2019 ] [ Hiệu lực: 13/09/2019 ]
Nghị định 0010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thử
[ Ban hành: 04/02/2019 ] [ Hiệu lực: 04/02/2019 ]
Nghị định 817/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 817/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 24/03/2017 ] [ Hiệu lực: 24/03/2017 ]
Nghị định 2326/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2326/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 10/08/2015 ] [ Hiệu lực: 10/08/2015 ]
Nghị định 207/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 207/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XII.
[ Ban hành: 15/07/2015 ] [ Hiệu lực: 15/07/2015 ]
Nghị định 197/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
[ Ban hành: 13/07/2015 ] [ Hiệu lực: 13/07/2015 ]
Nghị định 12 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
12312312
[ Ban hành: 03/04/2015 ] [ Hiệu lực: 03/04/2015 ]
Nghị định 619/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 619/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ văn bản quy định quy phạm pháp luật.
[ Ban hành: 05/03/2015 ] [ Hiệu lực: 05/03/2015 ]
Nghị định [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Ban hành: 14/01/2015 ] [ Hiệu lực: 14/01/2015 ]
Nghị định [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Ban hành: 12/06/2014 ] [ Hiệu lực: 12/06/2014 ]
Nghị định 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 126/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016.
[ Ban hành: 13/03/2014 ] [ Hiệu lực: 13/03/2014 ]
Nghị định [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Ban hành: 26/11/2013 ] [ Hiệu lực: 26/11/2013 ]
Nghị định 89/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 19/07/2013 ] [ Hiệu lực: 19/07/2013 ]
Nghị định 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kết quả giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, dân sự của các cơ quan thi hành án và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
[ Ban hành: 19/07/2013 ] [ Hiệu lực: 19/07/2013 ]
Nghị định 3288/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
[ Ban hành: 18/01/2013 ] [ Hiệu lực: 18/01/2013 ]
Nghị định 3309/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh thôi giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
[ Ban hành: 18/01/2013 ] [ Hiệu lực: 18/01/2013 ]
Nghị định 32/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011.
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị định 35a/2013/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 35a/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Chẽ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
[ Ban hành: 01/01/2013 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Nghị định 358/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phe duyệt...
[ Ban hành: 03/10/2012 ] [ Hiệu lực: 03/10/2012 ]
Nghị định [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Ban hành: 03/10/2012 ] [ Hiệu lực: 03/10/2012 ]
Nghị định dfg [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
fdgsdfg
[ Ban hành: 03/10/2012 ] [ Hiệu lực: 03/10/2012 ]
Nghị định [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Ban hành: 03/10/2012 ] [ Hiệu lực: 03/10/2012 ]
Nghị định 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 20/06/2012 ] [ Hiệu lực: 20/06/2012 ]
Nghị định 1131/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1131/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức phân bổ ngân sách đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách của địa phương.
[ Ban hành: 21/05/2012 ] [ Hiệu lực: 21/05/2012 ]
Nghị định 36/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2012; Bổ sung, sửa đổi cơ chế, biện pháp diều hành ngân sách năm 2012; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư các dự án công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2012.
[ Ban hành: 09/12/2011 ] [ Hiệu lực: 09/12/2011 ]