"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
[ Ban hành: 20/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/02/2023 ]
Quyết định 145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 145/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phân loại thôn, bảo, khu phố tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/02/2023 ]
Quyết định 140/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 140/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022.
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định về 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/02/2023 ]
Quyết định 71/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 71/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 09/02/2023 ]
Quyết định 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
[ Ban hành: 09/01/2023 ] [ Hiệu lực: 08/02/2023 ]
Quyết định 11/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 11/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
Quyết định 12/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 12/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
Quyết định 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy trình thực hiện quy chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ quản lý vận hành hệ thống kiểm soát tàu thăm quan Vịnh Hạ Long bằng công nghệ vệ tinh GPS.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
Quyết định 3936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3936/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế vận hành, quản lý, khai thác và cập nhật hệ thống thông tin phát hiện sớm cháy rừng tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh.
[ Ban hành: 21/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2023 ]
Quyết định 3735/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3735/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thành phố Móng Cái.
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 3744/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3744/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 05/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực, chuyên ngành của cơ quan Đảng, Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý.
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
Quyết định 3644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3644/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 44/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ Tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 11/01/2023 ]
Quyết định 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định xã Nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trât tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2023 ]
Quyết định 3560/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3560/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Móng Cái.
[ Ban hành: 06/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/12/2022 ]
Quyết định 3561/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3561/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đầm Hà.
[ Ban hành: 06/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/12/2022 ]
Quyết định 3562/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3562/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.
[ Ban hành: 06/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/12/2022 ]
Quyết định 3563/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3563/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ.
[ Ban hành: 06/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/12/2022 ]
Quyết định 3545/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3545/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, diện tích, số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thành phố Hạ Long.
[ Ban hành: 05/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 3504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3504/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 30/11/2022 ]
Quyết định 3504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3504/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 30/11/2022 ]
Quyết định 3463/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3463/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung Ương đóng trên địa bàn tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 25/11/2022 ] [ Hiệu lực: 25/11/2022 ]
Quyết định 3447/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3447/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Bộ chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 24/11/2022 ] [ Hiệu lực: 24/11/2022 ]
Quyết định 3458/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3458/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đông Triều.
[ Ban hành: 24/11/2022 ] [ Hiệu lực: 24/11/2022 ]