"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 2851/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2851/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định, trình tự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3492/2006/QĐ-UBND ngày 09/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 03/01/2024 ] [ Hiệu lực: 02/02/2024 ]
Quyết định 38/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/01/2024 ]
Quyết định 37/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 27/01/2024 ]
Quyết định 36/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các Hệ thống thông tin cấp độ 3 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.
[ Ban hành: 25/12/2023 ] [ Hiệu lực: 24/01/2024 ]
Quyết định 35/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
[ Ban hành: 21/12/2023 ] [ Hiệu lực: 20/01/2024 ]
Quyết định 3897/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục TTHC mới Ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/01/2024 ]
Quyết định 3907/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3907/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/01/2024 ]
Quyết định 28/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/12/2023 ]
Quyết định 29/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 08/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3279/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 26/10/2023 ] [ Hiệu lực: 25/11/2023 ]
Quyết định 3122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3122/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 13/10/2023 ] [ Hiệu lực: 12/11/2023 ]
Quyết định 3084/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3084/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên mước, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 10/10/2023 ] [ Hiệu lực: 09/11/2023 ]
Quyết định 3074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3074/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 09/10/2023 ] [ Hiệu lực: 08/11/2023 ]
Quyết định 27/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ Quyết định số 2778/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014, Quyết định số 2779/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 05/10/2023 ] [ Hiệu lực: 04/11/2023 ]
Quyết định 2850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2850/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 20/09/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
Quyết định 2680/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2680/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số đo lường sự hải lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/10/2023 ]
Quyết định 26/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 06/09/2023 ] [ Hiệu lực: 06/10/2023 ]
Quyết định 2414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2414/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 18/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/09/2023 ]
Quyết định 2422/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2422/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 18/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/09/2023 ]
Quyết định 25/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ một số nội dung của quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2020/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/09/2023 ]
Quyết định 24/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Quyết định 23/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 06/09/2023 ]
Quyết định 22/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
Quyết định 21/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
Quyết định 20/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 26/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2075/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 26/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
Quyết định 2026/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 21/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/08/2023 ]
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 1974/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 1974/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 17/07/2023 ] [ Hiệu lực: 16/08/2023 ]