TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 27 tháng 9 năm 2022
DANH SÁCH VĂN BẢN DO UBND TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
22/2022/QĐ-UBND
22/06/2022
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 32
21/2022/QĐ-UBND
21/06/2022
Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 26
19/2022/NQ-HĐND
15/06/2022
Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
20/2022/QĐ-UBND
15/06/2022
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 16
1504/QĐ-UBND
09/06/2022
Quyết định số 1504/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung Tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định 47
1505/QĐ-UBND
09/06/2022
Quyết định số 1505/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh trực thuộc Sở văn hóa và thể thao. Quyết định 51
1490/QĐ-UBND
08/06/2022
Quyết định số 1490/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định 36
18/2022/QĐ-UBND
01/06/2022
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 20
1450/QĐ-UBND
31/05/2022
Quyết định số 1450/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 31
17/2022/QĐ-UBND
31/05/2022
Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 9
1405/QĐ-UBND
30/05/2022
Quyết định số 1405/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới hành; thủ tục hành chính được thay thể, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. Quyết định 3
1386/QĐ-UBND
27/05/2022
Quyết định số 1386/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh . Quyết định 46
1387/QĐ-UBND
27/05/2022
Quyết định số 1387/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 53
1364/QĐ-UBND
24/05/2022
Quyết định số 1364/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định 55
1308/QĐ-UBND
18/05/2022
Quyết định số 1308/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Quyết định 46
1248/QĐ-UBND
11/05/2022
Quyết định số 1248/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Phương án Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
1233/QĐ-UBND
10/05/2022
Quyết định số 1233/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 36
1196/QĐ-UBND
09/05/2022
Quyết định số 1196/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định 34
15/2022/QĐ-UBND
25/04/2022
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 14
16/2022/QĐ-UBND
25/04/2022
Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
04/CT-UBND
25/04/2022
Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2022. Chỉ thị 44
1038/QĐ-UBND
22/04/2022
Quyết định số 1038/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Đề án phát triển chuỗi các sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định 3
03/CT-UBND
20/04/2022
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thương binh - liệt sỹ, nâng cao mức sống cho người có công với cách mạng. Chỉ thị 37
14/2022/QĐ-UBND
19/04/2022
Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định bổ sung hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Quyết định 5
977/QĐ-UBND
18/04/2022
Quyết định số 977/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định phương án giá dịch vụ nghĩa trang đối với một số nghĩa trang nhân dân tại địa bàn huyện Vân Đồn. Quyết định 53
890/QĐ-UBND
08/04/2022
Quyết định số 890/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định 51
13/2022/QĐ-UBND
30/03/2022
Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
02/CT-UBND
28/03/2022
Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng Tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Chỉ thị 120
689/QĐ-UBND
18/03/2022
Quyết định số 689/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 51
12/2022/QĐ-UBND
18/03/2022
Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 109
11/2022/QĐ-UBND
15/03/2022
Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Quyết định 11
572/QĐ-UBND
04/03/2022
Quyết định số 572/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 43
10/2022/QĐ-UBND
18/02/2022
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
418/QĐ-UBND
17/02/2022
Quyết định số 418/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh trực thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 57
09/2022/QĐ-UBND
16/02/2022
Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 51
08/2022/QĐ-UBND
15/02/2022
Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, ngành đào tạo và tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 30
07/2022/QĐ-UBND
08/02/2022
Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất vườn của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định 27
06/2022/QĐ-UBND
08/02/2022
Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Quyết định 31
05/2022/QĐ-UBND
28/01/2022
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực, chuyên ngành của cơ quan Đảng, Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. Quyết định 19
03/2022/QĐ-UBND
20/01/2022
Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 15
04/2022/QĐ-UBND
20/01/2022
Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 3
01/2022/QĐ-UBND
18/01/2022
Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Quyết định 3
02/2022/QĐ-UBND
18/01/2022
Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh. Quyết định 6

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn