TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND TP Cẩm Phả
UBND TP Cẩm Phả
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND TX Quảng Yên
UBND TX Quảng Yên
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Ngày 27 tháng 9 năm 2022
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Số /KH
Ngày ban hành
Trích yếu
Loại văn bản Trang Tải
51/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Nghị quyết 3
52/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đối phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 5
57/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định số lượng và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 7
62/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 10
63/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định chế độ, thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với trường THPT chuyên Hạ Long từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026. Nghị quyết 16
64/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 23
65/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm 2021-2022 đến năm học 2025-2026. Nghị quyết 25
66/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ninh thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. Nghị quyết 28
69/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý. Nghị quyết 72
70/2021/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi tiền công cho thành viên thực hiện nhiệm vụ tại một số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 75
59/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 81
67/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Nghị quyết 88
71/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghị quyết 94
74/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chất vấn và trả lởi chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 98
76/NQ-HĐND
09/12/2022
Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 103
104/2022/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số lệ phí quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh. Nghị quyết 3
109/2022/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 109/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 6
110/2022/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết 8
100/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết 13
101/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Nghị quyết 24
102/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 32
105/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2021. Nghị quyết 47
103/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh. Nghị quyết 39
106/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2022; Điều chỉnh tên, diện tích thu hồi đất, loại đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2016, số 192/NQ-HĐND ngày 30/7/2019, số 60/NQ-HĐND n Nghị quyết 61
107/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết 103
108/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết 105
111/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh: Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí. Nghị quyết 128
113/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. Nghị quyết 140
115/NQ-HĐND
09/07/2022
Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc Về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Nghị quyết 153
92/2022/NQ-HĐND
31/05/2022
Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 3
93/2022/NQ-HĐND
31/05/2022
Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định tại Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh. Nghị quyết 6
84/2022/NQ-HĐND
31/03/2022
Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết 3
88/2022/NQ-HĐND
31/03/2022
Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý. Nghị quyết 6
90/2022/NQ-HĐND
31/03/2022
Nghị quyết số 90/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết 9
85/NQ-HĐND
31/03/2022
Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 12
86/NQ-HĐND
31/03/2022
Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua danh mục, điều chỉnh các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022. Nghị quyết 14
89/NQ-HĐND
31/03/2022
Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết 90
91/NQ-HĐND
31/03/2022
Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020. Nghị quyết 103

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn