TRANG CHỦ GIỚI THIỆU MỤC LỤC TRA CỨU VĂN BẢN Sơ đồ website Đăng nhập
    
Công báo Trung Ương
Công báo Quảng Ninh

 

LỜI GIỚI THIỆU 


     Trang thông tin điện tử Công báo Tỉnh Quảng Ninh là thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân Tỉnh, có chức năng công bố các văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản hành chính khác trên Internet. Trang thông tin điện tử Công báo Tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.


      Trang thông tin điện tử Công báo cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu, đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành; là một hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.


      Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo Tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan quản trị Trang thông tin điện tử Công báo là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm Thông tin- Đơn vị trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được giao nhiệm vụ trực tiếp xuất bản và phát hành Công báo của tỉnh).


       Nội dung văn bản đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Quảng Ninh bao gồm:


       - Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;
       - Văn bản pháp luật khác:

       Cấu trúc Trang thông tin điện tử Công báo có 3 mục:


      - Mục Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo;
      - Mục Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ninh: đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Từ năm 2000 đến năm 2006. (Các văn bản QPPL từ năm 2006 trở lại đây xem trên mục Công báo)
      - Mục Văn bản theo lĩnh vực.    Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc, xin liên hệ:


    TRUNG TÂM THÔNG TIN

    Địa chỉ: 219, Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

    Điện thoại: (0203) 3533010  

    Fax: (0203) 3636622

    Email: congbao@quangninh.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn