Về trang công báo Đăng nhập
    

"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (theo Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).


Công báo Quảng Ninh
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh Quảng Ninh
UBND Tỉnh Quảng Ninh
HĐND Huyện Ba Chẽ
UBND Huyện Ba Chẽ
HĐND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
UBND Huyện Bình Liêu
HĐND Huyện Cô Tô
UBND Huyện Cô Tô
HĐND Huyện Đầm Hà
UBND Huyện Đầm Hà
HĐND Huyện Đông Triều
UBND Huyện Đông Triều
HĐND Huyện Hải Hà
UBND Huyện Hải Hà
HĐND Huyện Hoành Bồ
UBND Huyện Hoành Bồ
HĐND Huyện Tiên Yên
UBND Huyện Tiên Yên
HĐND Huyện Vân Đồn
UBND Huyện Vân Đồn
HĐND Huyện Yên Hưng
UBND Huyện Yên Hưng
HĐND TP Hạ Long
UBND TP Hạ Long
HĐND TP Móng Cái
UBND TP Móng Cái
UBND TP Cẩm Phả
HĐND TP Uông Bí
UBND TP Uông Bí
UBND TP Cẩm Phả
HĐND TP Cẩm Phả
Loại văn bản
Nghị định
Thông tư
Nghị quyết
Chỉ thị
Quyết định
Văn bản khác

Số lượt truy cập: 379464

Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản qui phạm pháp luật  
Danh sách các văn bản qui phạm pháp luật
DANH SÁCH VĂN BẢN QPPL DO TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH
Ngày ban hành
Trích yếu
Cơ quan ban hành Tải về
12/10/2009
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.(Theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ) UBND Tỉnh Quảng Ninh
08/10/2009
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
08/10/2009
Ban hành Quy định một số chính sách phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
05/10/2009
Về việc Ban hành Quy chế Quản lý sử dụng Hệ thống thông tin liên lạc qua vệ tinh phục vụ công tác chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
02/10/2009
Về việc bổ sung, sửa đổi đơn vị thu phí và tỷ lệ % trích để lại đối với phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Quyết định số 3393/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh UBND Tỉnh Quảng Ninh
02/10/2009
Về việc ban hành Qui định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
30/09/2009
Về việc quy định giá đất tại khu đô thị cột 5 - cột 8 mở rộng thuộc phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long bổ sung vào bảng giá đất năm 2009 ban hành kèm theo quyết định số 4158/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/09/2009
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/09/2009
Về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi quy định tại Điều 3 Quyết định số 3387/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/09/2009
Về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Phí đo đạc lập bản đồ địa chính quy định tại Điều 3 Quyết định số 3390/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/09/2009
Về việc bãi bỏ tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt quy định tại Điều 3 Quyết định số 3200/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/09/2009
Về việc bãi bỏ tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Điều 3 Quyết định số 3202/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/09/2009
Về việc quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
04/09/2009
Về việc phê duyệt bổ sung đơn giá bồi thường để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quôc lộ 18A đoạn Móng Cái - Mông Dương trên địa bàn thị xã Cẩm Phả UBND Tỉnh Quảng Ninh
01/09/2009
Về việc phê duyệt giá đất ở tại một số khu vực thuộc thị xã Uông Bí để phục vụ việc đền bù, giải phóng mặt bằng Tiểu dự án đường sắt Phả Lại - Hạ Long UBND Tỉnh Quảng Ninh
19/08/2009
Về việc sửa đổi mức thu phí chợ đối với chợ Hà Tu, chợ Sa Tô; quy định bổ sung mức thu phí chợ đối với chợ tạm Cái Dăm trên địa bàn thành phố Hạ Long tại quyết định số 311/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND Tỉnh UBND Tỉnh Quảng Ninh
19/08/2009
Về việc ban hành quy định hình thức thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thời điểm báo cáo tình hình thực hiện công khai về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thời điểm báo cáo số liệu về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
04/08/2009
Về việc quy định giá đất ở tại một số khu vực thuộc thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều để phục vụ việc đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến băng tải ống từ xưởng sàng 56 đến cảng Bến Cân. UBND Tỉnh Quảng Ninh
30/07/2009
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
10/07/2009
Thông qua biên chế hành chính nhà nước, phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp nhà nước và cán bộ, công chức, xã phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2010 HĐND Tỉnh Quảng Ninh
10/07/2009
Về việc quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam; Điều chỉnh tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị Quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/07/2007 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh HĐND Tỉnh Quảng Ninh
10/07/2009
Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2009. HĐND Tỉnh Quảng Ninh
25/06/2009
Về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá UBND Tỉnh Quảng Ninh
19/06/2009
Về việc quy định bảng giá tối thiểu xe máy, xe ô tô, tàu, thuyền và giá nhà xây dựng mới để tính thu lệ phí trước bạ UBND Tỉnh Quảng Ninh
29/05/2009
Về việc ban hành quy định quản lý tài nguyên nước UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/05/2009
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
14/05/2009
Về việc bổ sung, đính chính giá đất ở tại một số vị trí trên địa bàn huyện Hải Hà và huyện Yên Hưng. UBND Tỉnh Quảng Ninh
08/05/2009
Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh UBND Tỉnh Quảng Ninh
29/04/2009
Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 1% tổng chi thường xuyên của ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các mục tiêu ưu tiên vì trẻ em. UBND Tỉnh Quảng Ninh
27/04/2009
Quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
23/04/2009
Phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
22/04/2009
V/v cấm sản xuất, buôn bán,vận chuyển, tàng trữ và đốt, thả đèn trời. UBND Tỉnh Quảng Ninh
15/04/2009
V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự vùng biển đảo tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới. UBND Tỉnh Quảng Ninh
14/04/2009
V/v ban hành Quy định bảo vệ hành lang an toàn và xử lý sự cố công trình xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
03/04/2009
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 515/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 516/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh
18/03/2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1700/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
16/03/2009
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2009. UBND Tỉnh Quảng Ninh
27/02/2009
Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty thi công và cấp nước Quảng Ninh cung ứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
23/02/2009
“V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới sau phân giới, cắm mốc”. UBND Tỉnh Quảng Ninh
13/02/2009
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này. UBND Tỉnh Quảng Ninh
12/02/2009
V/v Tiếp tục thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ, mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ, sử dụng trái phép. UBND Tỉnh Quảng Ninh
05/02/2009
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hậu cần địa phương tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
03/02/2009
Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
03/02/2009
Về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 3 Quyết định số 3393/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
03/02/2009
Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
23/01/2009
Về việc qui định phương pháp xác định giá đất ở làm căn cứ tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. UBND Tỉnh Quảng Ninh
23/01/2009
Về việc qui định phương pháp xác định chiều rộng đường nhánh để xác định giá đất ở làm căn cứ tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư Dự án khu đô thị bãi muối tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long. UBND Tỉnh Quảng Ninh
23/01/2009
Về việc điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường di chuyển công trình xây dựng và máy móc thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
23/01/2009
Về việc qui định chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A, đoạn Mông Dương - Móng Cái. UBND Tỉnh Quảng Ninh
22/01/2009
Về việc ban hành Quy chế khen thưởng phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" UBND Tỉnh Quảng Ninh
22/01/2009
Về việc triển khai thực hiện thu các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND Tỉnh Quảng Ninh
02/01/2009
Về việc uỷ quyền ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất khi thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng. UBND Tỉnh Quảng Ninh

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 08033116 - 033.3839153, Fax: 033.3636622; Email: congbao@quangninh.gov.vn