"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4289 văn bản
  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
  [ Ban hành: 20/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/02/2023 ]
  Quyết định 145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 145/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phân loại thôn, bảo, khu phố tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/02/2023 ]
  Quyết định 140/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 140/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022.
  [ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định về 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
  [ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/02/2023 ]
  Quyết định 71/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 71/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  [ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 09/02/2023 ]
  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
  [ Ban hành: 09/01/2023 ] [ Hiệu lực: 08/02/2023 ]
  Quyết định 12/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 12/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  [ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
  Quyết định 11/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 11/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
  [ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
  Quyết định 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
  Quyết định 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy trình thực hiện quy chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ quản lý vận hành hệ thống kiểm soát tàu thăm quan Vịnh Hạ Long bằng công nghệ vệ tinh GPS.
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
  Quyết định 3936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 3936/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành quy chế vận hành, quản lý, khai thác và cập nhật hệ thống thông tin phát hiện sớm cháy rừng tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/01/2023 ]
  Quyết định 48/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh.
  [ Ban hành: 21/12/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2023 ]
  Quyết định 3744/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 3744/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
  Quyết định 3735/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 3735/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thành phố Móng Cái.
  [ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
  Nghị quyết 129/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.
  [ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
  Quyết định 05/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực, chuyên ngành của cơ quan Đảng, Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý.
  [ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
  Quyết định 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định xã Nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.
  [ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
  Quyết định 44/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ Tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.
  [ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 11/01/2023 ]
  Quyết định 3644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 3644/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
  Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 70/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức chi tiền công cho thành viên thực hiện nhiệm vụ tại một số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 69/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 65/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm 2021-2022 đến năm học 2025-2026.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 62/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định số lượng và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]
  Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đối phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 09/12/2022 ]