"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Bình Liêu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 102/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân huyện Bình Liêu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.
[ Ban hành: 24/12/2010 ] [ Hiệu lực: 24/12/2010 ]
Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2010.
[ Ban hành: 18/08/2010 ] [ Hiệu lực: 18/08/2010 ]
Nghị quyết 118/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 118/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2010.
[ Ban hành: 31/12/2009 ] [ Hiệu lực: 31/12/2009 ]
Nghị quyết 49/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 49/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2009.
[ Ban hành: 22/07/2009 ] [ Hiệu lực: 22/07/2009 ]
Quyết định 301 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành nội dung chấm điểm xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở
[ Ban hành: 09/02/2009 ] [ Hiệu lực: 09/02/2009 ]
Nghị quyết 158/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 158/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 159/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 159/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu thông qua phương án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 160/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 160/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Bình Liêu năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 163/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 163/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về nhiệm vụ Kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2008.
[ Ban hành: 25/12/2007 ] [ Hiệu lực: 25/12/2007 ]
Nghị quyết 88/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về việc thông qua phương án phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
[ Ban hành: 02/08/2007 ] [ Hiệu lực: 02/08/2007 ]
Nghị quyết 72/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 72/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về việc phê chuẩn Quyết toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2006.
[ Ban hành: 28/06/2007 ] [ Hiệu lực: 28/06/2007 ]
Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 75/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về nhiệm vụ Kinh tế xã hội - Quốc phòng An ninh 6 tháng cuối năm 2007.
[ Ban hành: 28/06/2007 ] [ Hiệu lực: 28/06/2007 ]
Nghị quyết 175/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số : 175/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về lập dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước của huyện năm 2007.
[ Ban hành: 27/12/2006 ] [ Hiệu lực: 27/12/2006 ]
Nghị quyết 177/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số : 177/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về chương trình giám sát năm 2007 của HĐND huyện.
[ Ban hành: 27/12/2006 ] [ Hiệu lực: 27/12/2006 ]
Nghị quyết 180/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số : 180/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về nhiệm vụ kinh tế, xã hội – quốc phòng an ninh năm 2007.
[ Ban hành: 27/12/2006 ] [ Hiệu lực: 27/12/2006 ]
Nghị quyết 181/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số : 181/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thị trấn đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010.
[ Ban hành: 27/12/2006 ] [ Hiệu lực: 27/12/2006 ]
Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 89/2006/NQ-HĐND của huyện Bình Liêu về việc phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2005.
[ Ban hành: 30/06/2006 ] [ Hiệu lực: 30/06/2006 ]
Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
[ Ban hành: 30/06/2006 ] [ Hiệu lực: 30/06/2006 ]
Nghị quyết 86/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu V/v thông qua kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm kỳ cuối giai đoạn 2006-2010 huyện Bình Liêu.
[ Ban hành: 30/06/2006 ] [ Hiệu lực: 30/06/2006 ]
Nghị quyết 87/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 và thưởng vượt thu ngân sách năm 2006.
[ Ban hành: 30/06/2006 ] [ Hiệu lực: 30/06/2006 ]
Nghị quyết 88/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Liêu về phát triển giáo dục Mầm non huyện Bình Liêu đến năm 2010.
[ Ban hành: 30/06/2006 ] [ Hiệu lực: 30/06/2006 ]