"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND Huyện Yên Hưng ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.
[ Ban hành: 17/12/2010 ] [ Hiệu lực: 17/12/2010 ]
Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc lập dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2011.
[ Ban hành: 17/12/2010 ] [ Hiệu lực: 17/12/2010 ]
Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc thông qua Đề án quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Yên Hưng, giai đoạn 2011-2015.
[ Ban hành: 17/12/2010 ] [ Hiệu lực: 17/12/2010 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
[ Ban hành: 23/07/2008 ] [ Hiệu lực: 23/07/2008 ]
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Hưng đến năm 2020
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng giai đoạn 2006-2010
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc quy hoạch phát triển du lịch huyện Yên Hưng giai đoạn 2006-2010
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Yên Hưng giai đoạn 2006-2010
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc phân loại 19 đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Yên Hưng
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
[ Ban hành: 17/07/2007 ] [ Hiệu lực: 17/07/2007 ]
Quyết định 668/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số: 668/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Hưng ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, trình dự thảo, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
[ Ban hành: 15/04/2007 ] [ Hiệu lực: 15/04/2007 ]
Nghị quyết 38/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 38/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về chương trình giám sát của HĐND huyện Yên Hưng năm 2007.
[ Ban hành: 19/12/2006 ] [ Hiệu lực: 19/12/2006 ]
Nghị quyết 39/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 39/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về nhiệm vụ năm 2007.
[ Ban hành: 19/12/2006 ] [ Hiệu lực: 19/12/2006 ]
Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 40/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Hưng về lập dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007.
[ Ban hành: 19/12/2006 ] [ Hiệu lực: 19/12/2006 ]
Nghị quyết 32/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của huyện Yên Hưng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006.
[ Ban hành: 19/07/2006 ] [ Hiệu lực: 19/07/2006 ]
Nghị quyết 33/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của huyện Yên Hưng về việc phê chuẩn đề án phát triển giáo dục mần non huyện Yên Hưng.
[ Ban hành: 19/07/2006 ] [ Hiệu lực: 19/07/2006 ]
Nghị quyết 34/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của huyện Yên Hưng thông qua quy hoạch giao thông vận tải huyện Yên Hưng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 19/07/2006 ] [ Hiệu lực: 19/07/2006 ]
Nghị quyết 35/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của huyện Yên Hưng về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2006.
[ Ban hành: 19/07/2006 ] [ Hiệu lực: 19/07/2006 ]
Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của huyện Yên Hưng về việc phê chuẩn tổng Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005.
[ Ban hành: 19/07/2006 ] [ Hiệu lực: 19/07/2006 ]