"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2001Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Ninh HĐND Huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ HĐND Huyện Bình Liêu UBND Huyện Bình Liêu HĐND Huyện Cô Tô UBND Huyện Cô Tô HĐND Huyện Đầm Hà UBND Huyện Đầm Hà HĐND Huyện Đông Triều UBND Huyện Đông Triều HĐND Huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà HĐND Huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ HĐND Huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên HĐND Huyện Vân Đồn UBND Huyện Vân Đồn HĐND Huyện Yên Hưng UBND Huyện Yên Hưng HĐND TP Hạ Long UBND TP Hạ Long HĐND TP Móng Cái UBND TP Móng Cái UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Uông Bí UBND TP Uông Bí UBND TP Cẩm Phả HĐND TP Cẩm Phả
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Nghị định Quyết định Thông tư Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do HĐND TP Uông Bí ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 529/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 529/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thị xã Uông Bí năm 2010.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 530/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 530/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí năm 2010.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 531/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 531/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND thị xã Uông Bí đối với ông Lê Minh Tuyến.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 532/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 532/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 533/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 533/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thi xã Uông Bí về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
[ Ban hành: 18/12/2009 ] [ Hiệu lực: 18/12/2009 ]
Nghị quyết 490/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 490/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc miễn nhiệm chức danh thư ký kỳ họp, thành viên Ban KTXH và nhiệm vụ Đại biểu HĐND thị xã Uông Bí khoá XVII nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với bà Lê Thị Minh Huệ.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 491/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 491/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thu ký kỳ họp HĐND thị xã Uông bí khoá XVII (nhiệm kỳ 2004 - 2011)
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 492/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 492/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Uông Bí khoá XVII (nhiệm kỳ 2009 - 2011)
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 493/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 493/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách thị xã Uông Bí năm 2008.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 494/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 494/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách thị xã năm 2009.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 495/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 495/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.
[ Ban hành: 17/07/2009 ] [ Hiệu lực: 17/07/2009 ]
Nghị quyết 460/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 460/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về phân bổ ngân sách nhà nước thị xã Uông Bí năm 2009
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 461/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 461/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc mở rộng tổ chức Lực lượng xung kích An ninh trật tự, Trật tự viên xã Thượng Yên Công và xã Điền Công
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 462/2008/NQ-HĐNQ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 462/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về Chương trình giám sát của HĐND thị xã Uông Bí năm 2009
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 464/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 464/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc bàn giao lưới điện hạ thế nông thôn cho ngành điện
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 465/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 465/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009
[ Ban hành: 19/12/2008 ] [ Hiệu lực: 19/12/2008 ]
Nghị quyết 460/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 460/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thị xã Uông Bí năm 2009
[ Ban hành: 12/12/2008 ] [ Hiệu lực: 12/12/2008 ]
Nghị quyết 461/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 461/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc mở rộng Tổ chức lực lượng xung kích An ninh trật tự, Trật tự viên tại xã Thượng Yên Công
[ Ban hành: 12/12/2008 ] [ Hiệu lực: 12/12/2008 ]
Nghị quyết 462/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 462/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí năm 2009
[ Ban hành: 12/12/2008 ] [ Hiệu lực: 12/12/2008 ]
Nghị quyết 464/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 464/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về việc bàn giao lưới điện hạ thế nông thôn cho Ngành Điện
[ Ban hành: 12/12/2008 ] [ Hiệu lực: 12/12/2008 ]
Nghị quyết 465/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 465/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Uông Bí về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 12/12/2008 ] [ Hiệu lực: 12/12/2008 ]
Nghị quyết 421/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 421/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thư ký kỳ họp HĐND thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 18/07/2008 ] [ Hiệu lực: 18/07/2008 ]
Nghị quyết 387/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 387/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc chuyển xã Phương Nam thành phường Phương Nam thuộc thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 19/12/2007 ] [ Hiệu lực: 19/12/2007 ]
Nghị quyết 386/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 386/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 19/12/2007 ] [ Hiệu lực: 19/12/2007 ]
Nghị quyết 388/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 388/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc đổi tên, đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Uông Bí.
[ Ban hành: 19/12/2007 ] [ Hiệu lực: 19/12/2007 ]
Nghị quyết 389/2007/N29Q-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 389/2007/N29Q-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước thị xã Uông Bí năm 2008.
[ Ban hành: 19/12/2007 ] [ Hiệu lực: 19/12/2007 ]
Nghị quyết 390/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 390/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về việc thông qua Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Uông Bí đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
[ Ban hành: 19/12/2007 ] [ Hiệu lực: 19/12/2007 ]
Nghị quyết 391/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 391/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về chương trình giám sát của HĐND thị xã Uông Bí năm 2008.
[ Ban hành: 19/12/2007 ] [ Hiệu lực: 19/12/2007 ]
Nghị quyết 392/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số 392/2007/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
[ Ban hành: 19/12/2007 ] [ Hiệu lực: 19/12/2007 ]
Nghị quyết 285/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết số: 285/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Uông Bí về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước thị xã Uông Bí năm 2007.
[ Ban hành: 20/12/2006 ] [ Hiệu lực: 20/12/2006 ]